בריאות הציבור (תשפ"ב)

סינון
העתק
בריאות הציבור (תשפ"ב, 2022)
רְפוּאָה חֲלוּפִית רפואה חלופית רפואה שאינה רְפוּאָה מְקֻבֶּלֶת, ובפרט – המשמשת במקום רְפוּאָה מְקֻבֶּלֶת; ראו גם רְפוּאָה מַשְׁלִימָה

alternative medicine alternative medicine non-conventional medicine
העתק
בריאות הציבור (תשפ"ב, 2022)
רְפוּאָה מַשְׁלִימָה רפואה משלימה רְפוּאָה המשמשת השלמה או תוספת לרְפוּאָה מְקֻבֶּלֶת, לעיתים בתיאום עימה
העתק
בריאות הציבור (תשפ"ב, 2022)
שֵׁרוּתֵי בְּרִיאוּת שירותי בריאות כלל שירותי הבריאות ליחיד או לקהילה שנותנים העוסקים ברפואה ובמקצועות הבריאות
העתק
בריאות הציבור (תשפ"ב, 2022)
טִפּוּל רְפוּאִי טיפול רפואי טיפול במסגרת מערכת רפואית או בהמלצתה
העתק
בריאות הציבור (תשפ"ב, 2022)
מֶרְכָּז רְפוּאִי רִאשׁוֹנִי מרכז רפואי ראשוני מרכז בריאות (כגון מרפאה, תחנת 'טיפת חלב') המספק שֵׁרוּתֵי בְּרִיאוּת רִאשׁוֹנִיִּים
העתק
בריאות הציבור (תשפ"ב, 2022)
שֵׁרוּתֵי בְּרִיאוּת שְׁנִיּוֹנִיִּים שירותי בריאות שניוניים
רְפוּאָה שְׁנִיּוֹנִית רפואה שניונית שירותי בריאות במרפאות בקהילה או במרפאות חוץ של בית החולים שנותנים רופאים מקצועיים (שאינם רופאים ראשוניים)
העתק
בריאות הציבור (תשפ"ב, 2022)
מֶרְכָּז רְפוּאִי שְׁנִיּוֹנִי מרכז רפואי שניוני מרכז רפואי (כגון בית חולים מקומי) המספק שֵׁרוּתֵי בְּרִיאוּת שְׁנִיּוֹנִיִּים
העתק
בריאות הציבור (תשפ"ב, 2022)
מֶרְכָּז רְפוּאִי שְׁלִישׁוֹנִי מרכז רפואי שלישוני מרכז רפואי ייעודי או כללי המספק שֵׁרוּתֵי בְּרִיאוּת שְׁלִישׁוֹנִיִּים
דלג למונחים