ספרנות (תשל"ו)

סינון
העתק
ספרנות (תשל"ו, 1976)
המונח המעודכן: מְלַאי; באנגלית גם holding
העתק
ספרנות (תשל"ו, 1976)
המונח המעודכן: עֹתֶק עוֹדֵף
העתק
ספרנות (תשל"ו, 1976)
פֶּתֶק לְוַאי פתק לוואי המלוה את הספר בּמהלכוֹ בּתוֹך הספרייה
המונח המעודכן: טֹפֶס נִלְוֶה – process slip
דלג למונחים