ספרנות (תשל"ו)

סינון
העתק
ספרנות (תשל"ו, 1976)
המונח המעודכן: מְלַאי holding, inventory
העתק
ספרנות (תשל"ו, 1976)
המונח המעודכן: עֹתֶק עוֹדֵף
העתק
ספרנות (תשל"ו, 1976)
רִשּׁוּם בְּסֵפֶר הַמְּלַאי* רישום בספר המלאי*
* במילון המקורי כתוב: רִשׁוּם בְּסֵפֶר הַמְּלַאי
העתק
ספרנות (תשל"ו, 1976)
פֶּתֶק לְוַאי פתק לוואי המלוה את הספר בּמהלכוֹ בּתוֹך הספרייה
המונח המעודכן: טֹפֶס נִלְוֶה process slip
דלג למונחים