פיזיקה: אופטיקה (תשל"ח)

סינון
העתק
העתק
פיזיקה (תשל"ח, 1977)
מָטוֹל מטול הֶתקן אופטי המורכב ממקור אור, ממערכת עדשות וממַחזק תמונה לשם הטלת בבואה מוגדלת על מרקע, כגון: מְטול סרטים, מְטול שקופיות
ההגדרה אינה כתובה במילון המקורי
דלג למונחים