פיזיקה: אופטיקה (תשל"ח)

סינון
העתק
פיזיקה (תשל"ח, 1977)
בְּהִיקוּת בהיקות בּכיווּן מסוּים, בּנקוּדה על משטח של מקוֹר אוֹ קוֹלט, אוֹ בּנקוּדה בּמסלוּל של אלוּמה
דלג למונחים