ספרנות (תשל"ו)

סינון
העתק
ספרנות (תשל"ו, 1976)
כּוֹנָנִית בְּדוּדָה כוננית בדודה כּוֹננית העוֹמדת לבדהּ, לא בּטוּר של כּוֹנניוֹת; ארבּעה פּנים להּ לכל ארבּעת עבריה, אוֹ היא עגוּלה
העתק
ספרנות (תשל"ו, 1976)
טוּר מַדָּפִים טור מדפים הרוֹחב המקוּבּל מטר אחד
העתק
ספרנות (תשל"ו, 1976)
עדכון: גם אִחְסֵן
העתק
ספרנות (תשל"ו, 1976)
עדכון: גם אִחְסוּן
העתק
העתק
ספרנות (תשל"ו, 1976)
המונח המעודכן: חַלּוֹן תְּצוּגָה, אֲרוֹן תְּצוּגָה, כּוֹנָנִית תְּצוּגָה
דלג למונחים