פיזיקה (תר"ץ)

סינון
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
דִּיאֵלֶקְטְרִי* דיאלקטרי*
* במילון המקורי כתוב: דִּיאֶלֶקְטְרִי
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
מֹאזְנֵי פִּתּוּל* מאזני פיתול*
* במילון המקורי כתוב: מֹאזְנֵי פִתּוּל
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
טָעַן* טען*
* במילון המקורי כתוב: טָעוֹן
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
שָׂדֶה אֵלֶקְטְרִי* שדה אלקטרי*
* במילון המקורי כתוב: שָׂדֶה אֶלֶקְטְרִי
העתק
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
אֵלֶקְטְרוֹסְקוֹפּ* אלקטרוסקופ*
* במילון המקורי כתוב: אֶלֶקְטְרוֹסְקוֹפּ
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
אֵלֶקְטְרוֹסְקוֹפּ שֶׁל עֲלֵי זָהָב* אלקטרוסקופ של עלי זהב*
* במילון המקורי כתוב: אֶלֶקְטְרוֹסְקוֹפּ שֶׁל עֲלֵי זָהָב
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
פֵּרֵק* פירק*
* במילון המקורי כתוב: פָּרֵק
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
בִּדֵּד* בידד*
* במילון המקורי כתוב: בַּדֵּד
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
מִטְעָן מֻשְׁפָּע* מטען מושפע*
* במילון המקורי כתוב: מִטְעָן מָשְׁפָּע
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
פּוֹטֶנְצִיָּאל* פוטנציאל*
* במילון המקורי כתוב: פּוֹטֶנְצִיאַל
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
גָּבִיעַ שֶׁל פָרָדֵי* גביע של פרדיי* נסיוֹן
* במילון המקורי כתוב: גָּבִיעַ שֶׁל פַרָדֵי

ice pail ice pail experiment
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
שֶׁטַח שָׁוֶה פּוֹטֶנְצִיָּאלִי* שטח שווה פוטנציאלי*
* במילון המקורי כתוב: שֶׁטַח שָׁוֶה פּוֹטֶנְצִיאַלִי
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
שְׁפוֹפְרוֹת כּוֹחַ* שפופרות כוח*
* במילון המקורי כתוב: שְׁפוֹפְרוֹת כֹּחַ
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
קוֹנְדֶּנְסָטוֹר* קונדנסטור*
* במילון המקורי כתוב: קוֹנְדֶנְסָטוֹר
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
אֶלֶקְטְרוֹמֵטֶר* אלקטרומטר*
* במילון המקורי כתוב: אֶלֶקְטְרוֹמֶטֶר
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
אֶלֶקְטְרוֹמֵטֶר בַּעַל רִבּוּעִים* אלקטרומטר בעל ריבועים*
* במילון המקורי כתוב: אֶלֶקְטְרוֹמֶטֶר בַּעַל רִבּוּעִים
העתק
דלג למונחים