רתכות (תש"ך)

סינון
העתק
רתכות (תש"ך, 1960)
רִתּוּךְ גָּזִי ריתוך גזי, רִתּוּךְ אוֹטוֹגֵנִי* ריתוך אוטוגני*
* במילון המקורי כתוב: רִתּוּךְ אַוְטוֹגֵנִי
העתק
העתק
העתק
רתכות (תש"ך, 1960)
מַחְבַּר קָמָץ* מחבר קמץ*
* במילון המקורי כתוב: מַחְבַּר קָמֵץ
העתק
רתכות (תש"ך, 1960)
מַחְבַּר קָמָץ נָטוּי* מחבר קמץ נטוי*
* במילון המקורי כתוב: מַחְבַּר קָמֵץ נָטוּי
העתק
רתכות (תש"ך, 1960)
מַחְבַּר קָמָץ רִבּוּעִי* מחבר קמץ ריבועי*
* במילון המקורי כתוב: מַחְבַּר קָמֵץ רִבּוּעִי
העתק
רתכות (תש"ך, 1960)
מַחְבַּר קָמָץ יְחִיד מֶדֶר* מחבר קמץ יחיד מדר*
* במילון המקורי כתוב: מַחְבַּר קָמֵץ יְחִיד מֶדֶר
העתק
רתכות (תש"ך, 1960)
מַחְבַּר קָמָץ בְּמִדְרַיִם* מחבר קמץ במדריים*
* במילון המקורי כתוב: מַחְבַּר קָמֵץ בְּמִדְרַיִם
העתק
רתכות (תש"ך, 1960)
מַחְבַּר קָמָץ יְחִיד נוּן* מחבר קמץ יחיד נון*
* במילון המקורי כתוב: מַחְבַּר קָמֵץ יְחִיד נוּן
העתק
רתכות (תש"ך, 1960)
מַחְבַּר קָמָץ כְּפוּל נוּן* מחבר קמץ כפול נון*
* במילון המקורי כתוב: מַחְבַּר קָמֵץ כְּפוּל נוּן
העתק
רתכות (תש"ך, 1960)
סִינַר רִתּוּךְ* סינר ריתוך*
* במילון המקורי כתוב: סִנַּר רִתּוּךְ
העתק
רתכות (תש"ך, 1960)
כְּסָיוֹת רִתּוּךְ* כסיות ריתוך*
* במילון המקורי כתוב: כַּסְיוֹת רִתּוּךְ
דלג למונחים