פיזיקה (תר"ץ)

סינון
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
אֵלֵמֶנְטִים שֶׁל ווֹלְטָה* אלמנטים של וולטה*
* במילון המקורי כתוב: אֶלֶמֶנְטִים שֶׁל ווֹלְטָא
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
אֵלֵמֵנְט* אלמנט*
* במילון המקורי כתוב: אֶלֶמֶנְט
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
כּוֹחַ אֵלֶקְטְרוֹ-מֵנִיעַ* כוח אלקטרו-מניע* כא"מ
* במילון המקורי כתוב: כֹּחַ אֶלֶקְטְרוֹמֵנִיעַ
המונח המעודכן: כּוֹחַ אֵלֶקְטְרוֹמוֹטוֹרִי
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
אֵלֵמֶנְטִים סְדוּרִים בְּטוּר* אלמנטים סדורים בטור*
* במילון המקורי כתוב: אֶלֶמֶנְטִים סְדוּרִים בְּטוּר
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
אֵלֵמֶנְטִים מַקְבִּילִים* אלמנטים מקבילים*
* במילון המקורי כתוב: אֶלֶמֶנְטִים מַקְבִּילִים
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
אַמְפֵּר* אמפר*
* במילון המקורי כתוב: אַמְפֶּר
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
גַּלְוָנוֹמֵטֶר טַנְגֶּנְטִי* גלוונומטר טנגנטי*
* במילון המקורי כתוב: גַּלְוָנוֹמֶטֶר טַנְגֶּנְטִי
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
הָפַךְ זֶרֶם* הפך זרם*
* במילון המקורי כתוב: הָפוֹךְ זֶרֶם
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
גַּלְוָנוֹמֵטֶר אַסְטָטִי* גלוונומטר אסטטי*
* במילון המקורי כתוב: גַּלְוָנוֹמֶטֶר אַסְטָטִּי
העתק
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
המונח המעודכן: סְלִילוֹנִית
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
אֵלֶקְטְרוֹמַגְנֵט* אלקטרומגנט*
* במילון המקורי כתוב: אֶלֶקְטְרוֹ-מַגְנֵט
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
אוֹם* אום*
* במילון המקורי כתוב: אוֹהם
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
יְחִידוֹת אֵלֶקְטְרוֹמַגְנֵטִיּוֹת* יחידות אלקטרומגנטיות*
* במילון המקורי כתוב: יְחִידוֹת אֶלֶקְטְרוֹמַגְנֵטִיּוֹת
העתק
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
תֵּבַת הִתְנַגְּדוּת* תיבת התנגדות*
* במילון המקורי כתוב: תֵּיבַת הִתְנַגְּדוּת
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
פִּקָּה* פיקה*
* במילון המקורי כתוב: פִּיקָה
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
ווֹלְטְמֵטֶר* וולטמטר*
* במילון המקורי כתוב: ווֹלְטְמֶטֶר
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
רֵאוֹסְטָט* ראוסטט*
* במילון המקורי כתוב: רֵיאוֹסְטַט
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
גֶּשֶׁר שֶׁל מֵטֶר* גשר של מטר*
* במילון המקורי כתוב: גֶּשֶׁר שֶׁל מֶטֶר
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
תֵּבַת דֹּאַר* תיבת דואר*
* במילון המקורי כתוב: תֵּיבַת דֹּאַר
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
מַד מֶתַח* מד מתח*
* במילון המקורי כתוב: מַד מֵתַח
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
חַדְגּוֹנִי* חדגוני*
* במילון המקורי כתוב: חַדגּוֹנִי
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
גַּלְוָנוֹמֵטֶר בָּלִיסְטִי* גלוונומטר בליסטי*
* במילון המקורי כתוב: גַּלְוָנוֹמֶטֶר בַּלִּיסְטִי
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
אַמְפֶּרְמֵטֶר* אמפרמטר*
* במילון המקורי כתוב: אַמְפֶּרְמֶטֶר
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
אֵלֶקְטְרוֹלִיט* אלקטרוליט*
* במילון המקורי כתוב: אֶלֶקְטְרוֹלִיט
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
ווֹלְטָמֵטֶר* וולטמטר*
* במילון המקורי כתוב: ווֹלְטָמֶטֶר
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
אֵלֵמֵנְט אֵלֶקְטְרוֹלִיטִי* אלמנט אלקטרוליטי*
* במילון המקורי כתוב: אֶלֶמֶנְט אֶלֶקְטְרוֹלִיטִי
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
אֵלֶקְטְרוֹד* אלקטרוד*
* במילון המקורי כתוב: אֶלֶקְטְרוֹד
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
אָנוֹדָה* אנודה*
* במילון המקורי כתוב: אָנוֹד
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
קָתוֹדָה* קתודה*
* במילון המקורי כתוב: קָטוֹד
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
הַפְרָדָה אֵלֶקְטְרִית* הפרדה אלקטרית*
* במילון המקורי כתוב: הַפְרָדָה אֶלֶקְטְרִית
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
יוֹן* יון*
* במילון המקורי כתוב: יְאוֹן
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
אַנְיוֹן* אניון*
* במילון המקורי כתוב: אָנִיאוֹן
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
קַטְיוֹן* קטיון*
* במילון המקורי כתוב: קָטִיאוֹן
באנגלית: cation
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
הִפְרִישׁ* הפריש*
* במילון המקורי כתוב: הֶפְרֵשׁ
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
שְׁוֵה עֵרֶךְ כִּימִי* שווה ערך כימי*
* במילון המקורי כתוב: שְׁוֵה עֵרֶךְ חִימִי
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
תֶּרְמוֹ-כִימִי* תרמו-כימי*
* במילון המקורי כתוב: תֶּרְמוֹ-חִימִי
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
גַּלְוָנוֹמֵטֶר* גלוונומטר*
* במילון המקורי כתוב: גַּלְוָנוֹמֶטֶר
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
צִפּוּי בְּזֶרֶם חַשְׁמַלִּי* ציפוי בזרם חשמלי*
* במילון המקורי כתוב: צִפּוּי בְּזֶרֶם חַשְׁמָלִי
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
גָ'אוּל* ג'אול*
* במילון המקורי כתוב: דִּזוֹל
העתק
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
כּוֹחַ אֵלֶקְטְרוֹ-מֵנִיעַ מֻשְׁרֶה* כוח אלקטרו-מניע מושרה*
* במילון המקורי כתוב: כֹּחַ אֶלֶקְטְרוֹ-מֵנִיעַ מָשְׁרֶה
המונח המעודכן: כּוֹחַ אֵלֶקְטְרוֹמוֹטוֹרִי מֻשְׁרֶה
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
זֶרֶם מֻשְׁרֶה* זרם מושרה*
* במילון המקורי כתוב: זֶרֶם מָשְׁרֶה
העתק
העתק
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
כּוֹחַ מַגְנֵטִי* כוח מגנטי* בברזל
* במילון המקורי כתוב: כֹּחַ מַגְנֵטִי
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
המונח המעודכן: סוּסֶפְּטִיבִּילִיּוּת
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
כּוֹחַ מַגְנֵטוֹ-מֵנִיעַ* כוח מגנטו-מניע*
* במילון המקורי כתוב: כֹּחַ מַגְנֵטוֹ-מֵנִיעַ
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
תֶּרְמוֹ-אֵלֶקְטְרִיּוּת* תרמו-אלקטריות*
* במילון המקורי כתוב: תֶּרְמוֹ-אֶלֶקְטְרִיּוּת
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
קָבוּעַ דִּיאֵלֶקְטְרִי* קבוע דיאלקטרי*
* במילון המקורי כתוב: קָבוּעַ דִּיאֶלֶקְטְרִי
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
צִנְצֶנֶת לַיְדֶן* צנצנת ליידן*
* במילון המקורי כתוב: צִנְצֶנֶת לֵידֶן
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
אֵלֶקְטְרוֹפוֹר* אלקטרופור*
* במילון המקורי כתוב: אֶלֶקְטְרוֹפוֹר
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
מְכוֹנַת וַיְמְסְהוֹרְסְט* מכונת ויימסהורסט*
* במילון המקורי כתוב: מְכוֹנַת וַימְסְהוֹרְסְט
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
טֵלֶגְרָף* טלגרף*
* במילון המקורי כתוב: טֶלֵגְרַף
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
המונח המעודכן: מַקֵּשׁ
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
טֵלֵפוֹן* טלפון*
* במילון המקורי כתוב: טֶלֶפוֹן
דלג למונחים