ריצוף [בניין] (תשל"ה)

סינון
העתק
בניין (תשל"ה, 1975)
צֵמֵנְט* צמנט*
* במילון המקורי כתוב: צֶמֶנְטְ
העתק
בניין (תשל"ה, 1975)
בִּיטוּמֵן* ביטומן*
* במילון המקורי כתוב: בִּיטוּמֶן
העתק
בניין (תשל"ה, 1975)
אַסְפַלְט* אספלט*
* במילון המקורי כתוב: אַסְפַלְטְ
העתק
בניין (תשל"ה, 1975)
גּוּמִי* גומי*
* במילון המקורי כתוב: גֻּמִּי
העתק
בניין (תשל"ה, 1975)
טֵרָצוֹ* טרצו*
* במילון המקורי כתוב: טֶרַצּוֹ
העתק
העתק
בניין (תשל"ה, 1975)
עֵץ מַלְבְּנִי* עץ מלבני*, עֵץ מְנֻסָּר מַלְבְּנִי* עץ מנוסר מלבני*
* במילון המקורי כתוב: עֵץ מַלְבֵּנִי
* במילון המקורי כתוב: עֵץ מְנֻסָּר מַלְבֵּנִי
העתק
העתק
בניין (תשל"ה, 1975)
פְּסִיס* פסיס*, פְּסִיס עֵץ פסיס עץ
* במילון המקורי כתוב: פָּסִיס
העתק
בניין (תשל"ה, 1975)
שִׁכְבָה שכבה שכבת קליף אוֹ מלית
העתק
בניין (תשל"ה, 1975)
כְּרִיךְ פְּסִיסִים* כריך פסיסים*, לוּחַ כְּרִיךְ פְּסִיסִים* לוח כריך פסיסים*
* במילון המקורי כתוב: כָּרִיךְ פְּסִיסִים
* במילון המקורי כתוב: לוּחַ כָּרִיךְ פְּסִיסִים
העתק
בניין (תשל"ה, 1975)
כְּרִיךְ שְׁבָבִים* כריך שבבים*, לוּחַ כְּרִיךְ שְׁבָבִים* לוח כריך שבבים*
* במילון המקורי כתוב: כָּרִיךְ שְׁבָבִים
* במילון המקורי כתוב: לוּחַ כָּרִיךְ שְׁבָבִים
העתק
בניין (תשל"ה, 1975)
קֵרָמִיקָה קרמיקה אוּמנוּת עשׂיית כּלים מטין, גם: שם קיבּוצי לכלים העשׂוּיים מטין
העתק
בניין (תשל"ה, 1975)
קֵרָמִי קרמי (ש"ת); לדוּגמה: אריחים קרמיים
העתק
בניין (תשל"ה, 1975)
חֶרֶס חרס חוֹמר קרמי, נקבּוּבי למדי, שממנוּ עוֹשׂים את אריחי-הקיר המוּזגים
העתק
בניין (תשל"ה, 1975)
אֶבֶן טִין אבן טין חוֹמר קרמי צפוּף יוֹתר וקשה יוֹתר מחרס
העתק
בניין (תשל"ה, 1975)
חַרְסִינָה חרסינה חוֹמר קרמי עדין שאינוֹ משמש בּד"כּ לעשׂיית חוֹמרי חיפּוּי
העתק
בניין (תשל"ה, 1975)
טֶרָה-קוֹטָה טרה-קוטה חרס בּעל גונים שוֹנים, מצהוֹב ועד אדוֹם-חוּם הנוֹבעים מחוֹמרים זרים שבּטין - בּדרך כּלל בּרזל חמצני
העתק
העתק
בניין (תשל"ה, 1975)
טַפֵּט נְיָר מְצֻפֶּה פְּלַסְטִיק* טפט נייר מצופה פלסטיק* כּגוֹן פּוֹליויניל כְּלוֹרי
* במילון המקורי כתוב: טַפֶּט נְיָר מְצֻפֶּה פְּלַסְטִיק
העתק
בניין (תשל"ה, 1975)
טַפֵּט קְלִיף* טפט קליף*, טַפֵּט קְלִיף נוֹי* טפט קליף נוי*
* במילון המקורי כתוב: טַפֶּט קְלִיף
* במילון המקורי כתוב: טַפֶּט קְלִיף נוֹי
העתק
בניין (תשל"ה, 1975)
מוֹקֵט* מוקט* שטיח שהוּא מוּצר תעשׂייתי הנמכּר בּגלילים, לציפּוּי רצפוֹת "מקיר אל קיר"
* במילון המקורי כתוב: מוֹקֶט
דלג למונחים