פיזיקה (תר"ץ)

סינון
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
כּוֹחַ* כוח*
* במילון המקורי כתוב: כֹּחַ
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
מָסָה* מסה*
* במילון המקורי כתוב: מַסָּה
העתק
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
פָּעַל* פעל*
* במילון המקורי כתוב: פָּעוֹל
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
הַרְכָּבָה הרכבה, הַרְכָּבָה שֶׁל כּוֹחוֹת* הרכבה של כוחות*, רִכּוּב ריכוב, רִכּוּב שֶׁל כּוֹחוֹת* ריכוב של כוחות*
* במילון המקורי כתוב: הַרְכָּבָה שֶׁל כֹּחוֹת
* במילון המקורי כתוב: רִכּוּב שֶׁל כֹּחוֹת
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
הַפְרָדָה הפרדה, הַפְרָדָה שֶׁל כּוֹחוֹת* הפרדה של כוחות*, פֵּרוּד פירוד, פֵּרוּד שֶׁל כּוֹחוֹת* פירוד של כוחות*
* במילון המקורי כתוב: הַפְרָדָה שֶׁל כֹּחוֹת
* במילון המקורי כתוב: פֵּרוּד שֶׁל כֹּחוֹת
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)

diagonal diagonal of parallelogram
המונח המעודכן: אֲלַכְסוֹן
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
גַּלְגִּלָּה* גלגילה*
* במילון המקורי כתוב: גַּלְגִּילָה
העתק
העתק
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
מוֹמֵנְט* מומנט*
* במילון המקורי כתוב: מוֹמֶנְט
העתק
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
אִזֵּן* איזן* כח אחד את השׁני
* במילון המקורי כתוב: אַזֵּן

to balance to balance one force another
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
בִּטֵּל* ביטל* סכוּם אלגבראי
* במילון המקורי כתוב: בַּטֵּל

to vanish to vanish algebraic sum
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
לֻלְיָנִית* לוליינית*
* במילון המקורי כתוב: לוּלְיָנִית
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
מְנַת-פְּעֻלָּה* מנת-פעולה* עֲבוֹדָה מוֹעִילָה שֶׁל מְכוֹנָה / עֲבוֹדָה הַמָּסְפָּקָה לִמְכוֹנָה
* במילון המקורי כתוב: מְנָת-פְּעֻלָּה

efficiency efficiency useful work done by machine/work supplied to machine
העתק
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
עֲקֹם הַזְּמַנִּים וְהַמְּהִירוּיוֹת* עקום הזמנים והמהירויות*
* במילון המקורי כתוב: עֲקוֹם הַזְּמַנִּים וְהַמְּהִירֻיּוֹת
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
מָסָה* מסה*
* במילון המקורי כתוב: מַסָּה
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
כּוֹחַ* כוח*
* במילון המקורי כתוב: כֹּחַ
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
כּוֹחַ מֻטְבָּע* כוח מוטבע*
* במילון המקורי כתוב: כֹּחַ מֻטְבָּע
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
עֶקְרוֹן הַהַתְמָדָה* עקרון ההתמדה*
* במילון המקורי כתוב: עִקְרוֹן הַהַתְמָדָה
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
יְחִידוֹת מֻחְלָטוֹת* יחידות מוחלטות*
* במילון המקורי כתוב: יְחִידוֹת מָחְלָטוֹת
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
יְחִידוֹת טֶכְנִיּוֹת* יחידות טכניות*
* במילון המקורי כתוב: יְחִידוֹת תֶּכְנִיּוֹת
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
כּוֹחַ תּוֹקֵף* כוח תוקף*
* במילון המקורי כתוב: כֹּחַ תּוֹקֵף
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
אֵרְג* ארג*
* במילון המקורי כתוב: אֶרְג
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
זָרַק* זרק*
* במילון המקורי כתוב: זָרוֹק
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
מֶרְחַק מַקְסִימוּם* מרחק מקסימום*
* במילון המקורי כתוב: מֶרְחָק מַכְּסִימוּם
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
דָּחַף בְּכִוּוּן מֶרְכָּזִי* דחף בכיוון מרכזי*
* במילון המקורי כתוב: דָּחֹף בְּכִוּוּן מֶרְכָּזִי
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
דָּחַף בַּאֲלַכְסוֹן* דחף באלכסון*
* במילון המקורי כתוב: דָּחֹף בַּאֲלַכְסוֹן
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
הוֹדוֹגְרָף* הודוגרף*
* במילון המקורי כתוב: הוֹדוֹגְרַף
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
מְטוּטֶלֶת קוֹנִית* מטוטלת קונית*
* במילון המקורי כתוב: מְטֻטֶּלֶת קוֹנָאִית
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
מַחְזוֹר הַזְּמַן* מחזור הזמן*
* במילון המקורי כתוב: מַחְזוֹר הַזְּמָן
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
מְטוּטֶלֶת* מטוטלת*
* במילון המקורי כתוב: מְטֻטֶּלֶת
העתק
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
מְמַדִּים* ממדים*
* במילון המקורי כתוב: מְמָדִים
העתק
פיזיקה (תר"ץ, 1930)
יְחִידָה מֻרְכֶּבֶת* יחידה מורכבת*
* במילון המקורי כתוב: יְחִידָה מָרְכָּבָה
דלג למונחים