מטבח, כלים ותבשילים [כלכלת הבית] (תרצ"ג)

סינון
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
ברשימה השנייה (לשוננו ה) המונח אינו מופיע
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
כִּבָּה גֶּחָלִים* כיבה גחלים*
* במילון המקורי כתוב: כַּבֵּה גֶחָלִים
ברשימה השנייה (לשוננו ה) המונח אינו מופיע
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
ברשימה הראשונה נכתב: תַּנּוּר מְטֻלְטָל
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
עָרַךְ עֵצִים* ערך עצים*
* במילון המקורי כתוב: עָרוֹךְ עֵצִים
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
הִצִּית* הצית* בגפרור, הִבְעִיר* הבעיר*, הִדְלִיק* הדליק*
* במילון המקורי כתוב: הַצֵּת
* במילון המקורי כתוב: הַבְעֵר
* במילון המקורי כתוב: הַדְלֵק
ברשימה הראשונה נרשם גם שָׂרוֹף
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
הִסִּיק* הסיק*, הִבְעִיר* הבעיר*
* במילון המקורי כתוב: הַסֵּק
* במילון המקורי כתוב: הַבְעֵר
ברשימה הראשונה נכתב: הַסֵּק [תנור]
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
הֶאֱחִיז* האחיז* אשׁ בעצים
* במילון המקורי כתוב: הַאֲחֵז
העתק
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
לִבָּה* ליבה*
* במילון המקורי כתוב: לַבֵּה
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
חָתָה* חתה* באשׁ
* במילון המקורי כתוב: חָתֹה
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
שָׁפַת אֶת הַקְּדֵרָה* שפת את הקדרה*
* במילון המקורי כתוב: שָׁפוֹת אֶת הַקְּדֵרָה
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
גָּרַף אֶת הַכִּירָה* גרף את הכירה*, גָּרַף אֶת הַתַּנּוּר* גרף את התנור*
* במילון המקורי כתוב: גָּרוֹף אֶת הַכִּירָה
* במילון המקורי כתוב: גָּרוֹף אֶת הַתַּנּוּר
קודם: גָּרוֹף [את הכירה]
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
קָטַם* קטם* כסה את שׁארית האשׁ באפר
* במילון המקורי כתוב: קָטוֹם
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
ברשימה הראשונה נכתב: אַסְכְּלָה (כ"ף בשווא)
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
שִׁפּוּד* שיפוד*
* במילון המקורי כתוב: שַׁפּוּד
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
מִרְדֶּה* מרדה*
* במילון המקורי כתוב: מִרְדֶה
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
רָדָה* רדה*
* במילון המקורי כתוב: רָדֹה
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
גַּחֶלֶת גחלת לוחשׁת, עוממת, כבה, בוערת
ברשימה הראשונה נכתב: גַּחֶלֶת בּוֹעֶרֶת, גַּחֶלֶת לוֹחֶשֶׁת, גַּחֶלֶת עוֹמֶמֶת
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
פֶּחָם פחם פחמים; כבה
ברשימה הראשונה נכתב: פֶּחָם [פחמים]
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
ברשימה הראשונה נכתב רק: פַּיָּח
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
פִּיַּח* פייח*, דִּשֵּׁן* דישן*
* במילון המקורי כתוב: פַּיֵּחַ
* במילון המקורי כתוב: דַּשֵּׁן
ברשימה הראשונה נכתב רק: פַּיֵּחַ
דלג למונחים