מסגרות ונפחות (תש"ב)

סינון
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
הִלְחִים* הלחים*
* במילון המקורי כתוב: הַלְחֵם
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
הִלְחִים יַחַד* הלחים יחד*
* במילון המקורי כתוב: הַלְחֵם יַחַד
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
הִלְחִים לְ-* הלחים ל-*, הִלְחִים אֶל* הלחים אל*
* במילון המקורי כתוב: הַלְחֵם לְ-
* במילון המקורי כתוב: הַלְחֵם אֶל
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
הִתִּיר הַלְחָמָה* התיר הלחמה*
* במילון המקורי כתוב: הַתֵּר הַלְחָמָה
המונח המעודכן: הִפְרִיד הַלְחָמָה
העתק
דלג למונחים