מסגרות ונפחות (תש"ב)

סינון
העתק
העתק
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
תִּבְרֵג* תברג*
* במילון המקורי כתוב: תַּבְרֵג
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
בָּרַז בְּמַבְרֵז* ברז במברז*
* במילון המקורי כתוב: בָּרוֹז בְּמַבְרֵז
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
תִּבְרֵג בְּמַחְרֵטָה* תברג במחרטה*
* במילון המקורי כתוב: תַּבְרֵג בְּמַחְרֵטָה
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
בָּרַג* ברג*
* במילון המקורי כתוב: בָּרוֹג
המונח המעודכן: הִבְרִיג
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
בָּרַג אֶל* ברג אל*
* במילון המקורי כתוב: בָּרוֹג אֶל
המונח המעודכן: הִבְרִיג
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
בָּרַג לְתוֹךְ* ברג לתוך*
* במילון המקורי כתוב: בָּרוֹג לְתוֹךְ
המונח המעודכן: הִבְרִיג
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
סָגַר בִּבְרָגִים* סגר בברגים*
* במילון המקורי כתוב: סָגוֹר בִּבְרָגִים
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
בָּרַג זֶה אֶל זֶה* ברג זה אל זה*
* במילון המקורי כתוב: בָּרוֹג זֶה אֶל זֶה
המונח המעודכן: הִבְרִיג יַחַד
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
פִּתַּח בְּרָגִים* פיתח ברגים*
* במילון המקורי כתוב: פַּתַּח בְּרָגִים
העתק
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
הִתְרַפָּה* התרפה*
* במילון המקורי כתוב: הִתְרַפֵּה
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
הִדֵּק בֹּרֶג* הידק בורג*
* במילון המקורי כתוב: הַדֵּק בֹּרֶג
העתק
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
יִתֵּד* ייתד*
* במילון המקורי כתוב: יַתֵּד
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
תָּקַע יָתֵד* תקע יתד*
* במילון המקורי כתוב: תָּקוֹעַ יָתֵד
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
חָלַץ יָתֵד* חלץ יתד*
* במילון המקורי כתוב: חָלוֹץ יָתֵד
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
הִדֵּק יָתֵד* הידק יתד*
* במילון המקורי כתוב: הַדֵּק יָתֵד
דלג למונחים