מסגרות ונפחות (תש"ב)

סינון
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
גֵּרֵד* גירד*
* במילון המקורי כתוב: גָּרֵד
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
גָּרַד* גרד*
* במילון המקורי כתוב: גָּרוֹד
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
המונח המעודכן: מַקְדֵּד זָוִית, מַקְדֵּד יְשַׁר זָוִית
העתק
דלג למונחים