מסגרות ונפחות (תש"ב)

סינון
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
חָטַט בְּאִזְמֵל סֵיפִי* חטט באזמל סיפי*
* במילון המקורי כתוב: חָטוֹט בְּאִזְמֵל סֵיפִי
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
חִטֵּט בְּאִזְמֵל* חיטט באזמל*
* במילון המקורי כתוב: חַטֵּט בְּאִזְמֵל
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
קִצֵּץ בְּאִזְמֵל* קיצץ באזמל*
* במילון המקורי כתוב: קַצֵּץ בְּאִזְמֵל
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
סִמֵּן בְּמַדְגֵּשׁ* סימן במדגש*
* במילון המקורי כתוב: סַמֵּן בְּמַדְגֵּשׁ
עדכון: גם סִמֵּן בְּמַקּוֹד
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
נִקֵּב* ניקב*
* במילון המקורי כתוב: נַקֵּב
דלג למונחים