מסגרות ונפחות (תש"ב)

סינון
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
נִקֵּשׁ בְּפַטִּישׁ* ניקש בפטיש*
* במילון המקורי כתוב: נַקֵּשׁ בְּפַטִּישׁ
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
חִשֵּׁל* חישל*
* במילון המקורי כתוב: חַשֵּׁל
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
חִשֵּׁל בִּמְחֻמָּם* חישל במחומם*
* במילון המקורי כתוב: חַשֵּׁל בִּמְחֻמָּם
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
חִשֵּׁל בִּמְצֻנָּן* חישל במצונן*
* במילון המקורי כתוב: חַשֵּׁל בִּמְצֻנָּן
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
חִשֵּׁל דֶּרֶךְ טְבִיעָה* חישל דרך טביעה*
* במילון המקורי כתוב: חַשֵּׁל דֶּרֶךְ טְבִיעָה
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
רָצַף* רצף*
* במילון המקורי כתוב: רָצוֹף
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
רִתֵּךְ* ריתך*
* במילון המקורי כתוב: רַתֵּךְ
העתק
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
רִתֵּךְ אֶל* ריתך אל*
* במילון המקורי כתוב: רַתֵּךְ אֶל
העתק
מסגרות ונפחות (תש"ב, 1942)
רִתֵּךְ יַחַד* ריתך יחד*
* במילון המקורי כתוב: רַתֵּךְ יַחַד
דלג למונחים