מטבח, כלים ותבשילים [כלכלת הבית] (תרצ"ג)

סינון
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
המונח המעודכן: כִּיסָנִים
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
מְלִית* מלית* החומר, שׁבו ממלאים את המליאים, הלביבוֹת וכו'
* במילון המקורי כתוב: מוּלִית
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
המונח המעודכן: דַּיְסָה
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
פַּרְפֶּרֶת פרפרת אוֹכל שׁלפני הסעודה ושׁלאחר הסעודה
העתק
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
רְמוּצָה רמוצה ירקות או פירות קלויים ברמץ
ברשימה הראשונה נרשסם בהערה: [ירק צלוי ברמץ]
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
המונח המעודכן: כְּרוּכִית
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
קוּם קום, נַסְיוּב* נסיוב*
* במילון המקורי כתוב: נַסְיוֹב
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
עוּגַת מַשְׂרֵת* עוגת משרת* פאנקוכען
* במילון המקורי כתוב: עוּגַת מַשְׁרֵת
העתק
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
תִּבֵּל* תיבל*
* במילון המקורי כתוב: תַּבֵּל
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
סֻפְגָּן* סופגן* טארט, צוקער-לעקאךְ
* במילון המקורי כתוב: סֻפְגָן
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
כִּיסָן כיסן הָמָן-טאשׁ
המונח המעודכן: אֹזֶן הָמָן
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
אֻמְצָה* אומצה*
* במילון המקורי כתוב: אוּמָץ
העתק
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
סֻפְגָּנִית* סופגנית* לאטקעס
* במילון המקורי כתוב: סֻפְגָנִית
המונח המעודכן: לְבִיבָה
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
פַּשְׁטִיד פשטיד, פַּשְׁטִידָה* פשטידה* קוגעל
* במילון המקורי כתוב: פַּשְׁטִידָא
דלג למונחים