כימיה אי-אורגנית (תש"ם)

סינון
העתק
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
קַטְיוֹן* קטיון*
* במילון המקורי כתוב: קטיוֹן
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
הִצְבִּית* הצבית* פּ"י
* במילון המקורי כתוב: הצבּית
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
צוֹבֵת* צובת*
* במילון המקורי כתוב: צוֹבת
העתק
העתק
העתק
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
צִיס-* ציס-*
* במילון המקורי כתוב: ציס-
העתק
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
תִּרְכֹּבֶת* תרכובת* ל"ר: תרכּוֹבוֹת
* במילון המקורי כתוב: תּרכּוֹבת
העתק
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
קֻבִּי* קובי*
* במילון המקורי כתוב: קוּבּי
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
אָמִיד* אמיד*
* במילון המקורי כתוב: אמיד
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
אָמוֹן* אמון*
* במילון המקורי כתוב: אמוֹן
העתק
העתק
העתק
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
אַנְיוֹן* אניון*
* במילון המקורי כתוב: אניוֹן
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
-מַיִם* -מים*
* במילון המקורי כתוב: -מים
העתק
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
אָסִים-* אסים-*
* במילון המקורי כתוב: אסים-
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
אָטוֹם* אטום*
* במילון המקורי כתוב: אטוֹם
העתק
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
בָּסִיס* בסיס*
* במילון המקורי כתוב: בּסיס
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
דּוּ-* דו-*
* במילון המקורי כתוב: דוּ-
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
בִּינָרִי* בינרי*
* במילון המקורי כתוב: בּינארי
העתק
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
בִּיס-* ביס-*
* במילון המקורי כתוב: בּיס-
העתק
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
בּוֹרָן* בורן*
* במילון המקורי כתוב: בּוֹרן
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
סְתָמִי* סתמי* כגון: ליגנד סתמי, מולקוּלה סתמית
* במילון המקורי כתוב: סתמי

neutral neutral e.g. n. ligand, n. molecule
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
תַּחְמֹצֶת* תחמוצת* ל"ר: תחמוצות
* במילון המקורי כתוב: תחמוצת
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
עַל-* על-*
* במילון המקורי כתוב: על-
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
פּוֹלִימֵר* פולימר*
* במילון המקורי כתוב: פּוֹלימֶר
העתק
העתק
העתק
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
פְּרוֹטוֹן* פרוטון*
* במילון המקורי כתוב: פּרוֹטוֹן
העתק
העתק
העתק
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
מֶלַח* מלח*
* במילון המקורי כתוב: מלח
העתק
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
יְסוֹד* יסוד*
* במילון המקורי כתוב: יסוֹד
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
אֶסְטֶר* אסטר*
* במילון המקורי כתוב: אֶסטֶר
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
שֵׁשׁ-* שש-*
* במילון המקורי כתוב: שש-
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
הִידְרוֹ-* הידרו-*
* במילון המקורי כתוב: הידרוֹ-
העתק
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
מֵימָן גָּפְרִי* מימן גופרי*, מֵימָן סוּלְפִידִי* מימן סולפידי*
* במילון המקורי כתוב: מימן גפרי
* במילון המקורי כתוב: מימן סוּלפידי
העתק
העתק
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
תַּת-* תת-*
* במילון המקורי כתוב: תת-
העתק
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)

אִיזוֹטוֹפּ* איזוטופ*
* במילון המקורי כתוב: איזוֹטוֹפּ
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
חַד-* חד-*
* במילון המקורי כתוב: חד-
העתק
העתק
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
תִּיּוֹ-* תיו-*
* במילון המקורי כתוב: תיוֹ-
העתק
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
תְּלַת-* תלת-*
* במילון המקורי כתוב: תלת-
העתק
העתק
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
תְּלַת-חַמְצָן* תלת-חמצן* אוֹזוֹן
* במילון המקורי כתוב: תלת-חמצן
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
טְרִיס-* טריס-*
* במילון המקורי כתוב: טריס-
העתק
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
עֶרְכוּת ערכות ל"ר: עֶרְכֻיּוֹת
עדכון: ברבים עֶרְכוּיוֹת
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
סִילָן* סילן*
* במילון המקורי כתוב: סילן
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
אַקְטִינְיוּם* אקטיניום* מספר אטומי 89
* במילון המקורי כתוב: אַקטיניוּם
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
בֶּרְקֶלְיוּם* ברקליום* מספר אטומי 97
* במילון המקורי כתוב: בֶּרקֶליוּם
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
כְּלוֹר* כלור* מספר אטומי 17
* במילון המקורי כתוב: כּלוֹר
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
רוֹדְיוּם* רודיום* מספר אטומי 45
* במילון המקורי כתוב: רוֹדיוּם
דלג למונחים