כבאות (תש"ז)

סינון
העתק
כבאות (תש"ז, 1947)
שָׁאַב* שאב*
* במילון המקורי כתוב: שָׁאוֹב
העתק
כבאות (תש"ז, 1947)
יָנַק* ינק*
* במילון המקורי כתוב: יָנוֹק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
כבאות (תש"ז, 1947)
טַנְק* טנק*, טַנְק מַיִם* טנק מים*
* במילון המקורי כתוב: טַנְקְ
* במילון המקורי כתוב: טַנְקְ מַיִם
העתק
כבאות (תש"ז, 1947)
מְכַל מַיִם שֶׁל בְּרֵזֵנְט* מכל מים של ברזנט*
* במילון המקורי כתוב: מֵכַל מַיִם שֶׁל בְּרֵזֶנְטְ
העתק
כבאות (תש"ז, 1947)
הִידְרַנְט* הידרנט*
* במילון המקורי כתוב: הִדְרַנְטְ
העתק
כבאות (תש"ז, 1947)
הִידְרַנְט חָפוּי* הידרנט חפוי*
* במילון המקורי כתוב: הִדְרַנְטְ חָפוּי
העתק
כבאות (תש"ז, 1947)
הִידְרַנְט גָּלוּי* הידרנט גלוי*
* במילון המקורי כתוב: הִדְרַנְטְ גָּלוּי
העתק
כבאות (תש"ז, 1947)
בֵּית הַהִידְרַנְט* בית ההידרנט*
* במילון המקורי כתוב: בֵּית הַהִדְרַנְטְ
העתק
דלג למונחים