מטבח [כלכלת הבית] (תרצ"ח)

סינון
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ח, 1938)
שֻׁמָּן* שומן*, שֹׁמֶן שומן
* במילון המקורי כתוב: שׁוּמָן
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ח, 1938)
מַחֲצַבִּים מחצבים, מִינֵרָלִים* מינרלים*
* במילון המקורי כתוב: מִינֶרָלִים
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ח, 1938)
צֵלוּלוֹזָה* צלולוזה*
* במילון המקורי כתוב: צֶלּוּלוֹזָה
המונח המעודכן: תָּאִית
העתק
כלכלת הבית (תרצ"ח, 1938)
חָמְרֵי-תַּמְצִית* חומרי-תמצית*
* במילון המקורי כתוב: חָמְרֵי-תַמְצִית
דלג למונחים