בניין ערים [תכנון מרחבי] (תש"ד)

סינון
העתק
תכנון מרחבי (תש"ד, 1944)
גַּן גן שם כללי למקום גדור עצים או צמחים אחרים
העתק
תכנון מרחבי (תש"ד, 1944)
גַּנָּה גנה, גִּנָּה גינה גן קטן סתם. גִּנַּת-נוֹי, גִּנַּת-יָרָק, גִּנַּת-פְּרָחִים וכו'
העתק
תכנון מרחבי (תש"ד, 1944)
גְּנוּנִית גנונית, גְּנֵנָה גננה שטחים נטועים קטנים מאוד, לעתים בקרנות רחוב
העתק
תכנון מרחבי (תש"ד, 1944)
יַעַר יער ר' יְעָרִים, יְעָרוֹת
העתק
תכנון מרחבי (תש"ד, 1944)
חֹרֶשׁ חורש, חָרְשָׁה חורשה, חֻרְשָׁה חורשה (יער שיחים, יער קטן); ר' חֳרָשִׁים, ס' חָרְשֵׁי, חֳרָשׁוֹת, חֻרְשׁוֹת (הצורה חֹרְשָׁה טעמה מלעיל, והיא ל"ז והה"א נוספת
העתק
תכנון מרחבי (תש"ד, 1944)
בֻּסְתָּן בוסתן (גן-נוי נטוע לפי תכנית אדריכלית-אמנותית); ר' בֻּסְתָּנִים, ס' בֻּסְתָּנֵי
עדכון: בנסמך רבים בֻּסְתְּנֵי
העתק
תכנון מרחבי (תש"ד, 1944)
פַּרְדֵּס פרדס (כמקובל בימינו: גן לעצי פרי הדר), ר' פַּרְדֵּסִים
העתק
תכנון מרחבי (תש"ד, 1944)
שְׂדֵרָה שדרה (טור עצים); ר' שְׂדֵרוֹת, ס' שְׂדֵרוֹת
העתק
תכנון מרחבי (תש"ד, 1944)
כַּרְמְלִית כרמלית (לפי הצעת ביאליק זהו כַּר-דֶּשֶׁא שלפני הבית, שאינו לא רשות היחיד ולא רשות הרבים); ר' כַּרְמְלִיּוֹת
דלג למונחים