בניין ערים [תכנון מרחבי] (תש"ד)

סינון
העתק
העתק
תכנון מרחבי (תש"ד, 1944)
סִמְטָה* סמטה* (רחוב צר); ר' סִימְטָאוֹת
* במילון המקורי כתוב: סִימְטָה
עדכון: ברבים סִמְטָאוֹת
העתק
תכנון מרחבי (תש"ד, 1944)
כִּכָּר כיכר נ' (שטח צבורי עגול בפרשת הרחובות); ר' כִּכָּרִים, ס' כִּכְּרֵי
עדכון: ברבים: כִּכָּרוֹת, כִּכְּרוֹת־
העתק
תכנון מרחבי (תש"ד, 1944)
רְחָבָה רחבה (שטח מרובע); ר' רְחָבוֹת, ס' רַחֲבוֹת
העתק
תכנון מרחבי (תש"ד, 1944)
אִי מַעֲבָרִים* אי מעברים* ציון לכיוון התעבורה בעיר
* במילון המקורי כתוב: אִי מַעְבָּרִים
המונח המעודכן: אִי תְּנוּעָה
העתק
תכנון מרחבי (תש"ד, 1944)
אִי מִבְטַחִים* אי מבטחים*, אִי מִבְטַחִים אי מבטחים אי באמצע הכביש, הנועד לעוברי דרכים מפני הסכנה
* במילון המקורי כתוב: אִי מִבְטָחִים
העתק
העתק
תכנון מרחבי (תש"ד, 1944)
פָּרָשַׁת דְּרָכִים פרשת דרכים ר' פָּרָשׁוֹת דְּרָכִים; מקום שהדרכים מסתעפות ממנו לכוונים שונים
העתק
תכנון מרחבי (תש"ד, 1944)
הִצְטַלְּבוּת דְּרָכִים הצטלבות דרכים ר' הִצְטַלְבֻיּוּת דְּרָכִים; מקום שהדרכים חוצות זו את זו
דלג למונחים