בניין ערים [תכנון מרחבי] (תש"ד)

סינון
העתק
תכנון מרחבי (תש"ד, 1944)
שְׁכוּנָה שכונה מספר גושי-בניינים שהוקמו בתכנית מסוימת
העתק
תכנון מרחבי (תש"ד, 1944)
פַּרְבָּר* פרבר*, פַּרְוָר פרוור שכונה במבואות העיר
* במילון המקורי כתוב: פַּרְבָר
העתק
תכנון מרחבי (תש"ד, 1944)
רֹבַע עִיר רובע עיר, רֹבַע רובע (חלק-עיר בעל אופי מיוחד); ר' רְבָעִים
העתק
תכנון מרחבי (תש"ד, 1944)
אֵזוֹר אזור (נקבע לפי השימושים הקבועים בחוק: אזור תעשיה, אזור מסחרי וכו'); ר' אֲזוֹרִים, ס' אֲזוֹרֵי
דלג למונחים