ביטוח (תש"ך)

סינון
העתק
העתק
ביטוח (תש"ך, 1960)
פְּרִיט* פריט*
* במילון המקורי כתוב: פָּרִיט
העתק
העתק
ביטוח (תש"ך, 1960)
המונח המעודכן: תִּחְלוּף
העתק
ביטוח (תש"ך, 1960)
פָּדָה פדה המבוטח פודה פוליסה מן החברה
העתק
ביטוח (תש"ך, 1960)
הִפְדָּה הפדה המבוטח מַפְדֶּה פוליסה לחברה
העתק
ביטוח (תש"ך, 1960)
שֹׁוִי פְּדִיָּה* שווי פדייה*, שֹׁוִי הַפְדָּיָה* שווי הפדיה*
* במילון המקורי כתוב: שְׁוִי פְּדִיָּה
* במילון המקורי כתוב: שְׁוִי הַפְדָּיָה
המונח המעודכן: עֵרֶךְ פִּדְיוֹן
העתק
ביטוח (תש"ך, 1960)

C.I.F. C.I.F. cost, insurance, freight
העתק
העתק
ביטוח (תש"ך, 1960)
המונח המעודכן: אִי-כְּשִׁירוּת לְשַׁיִט
העתק
ביטוח (תש"ך, 1960)
מֶחְדָּל מחדל במובן אי-עשייה
העתק
ביטוח (תש"ך, 1960)
הַשְׁמָטָה השמטה כגון: של פרט מרשימה
העתק
ביטוח (תש"ך, 1960)
מִכּוֹחַ דִּין* מכוח דין*
* במילון המקורי כתוב: מִכֹּחַ דִּין
העתק
חלופות תקניות : גִּיל מֻגְדָּל
להרחבה
חלופות תקניות : גיל מוגדל
להרחבה
דלג למונחים