ביטוח (תש"ך)

סינון
העתק
ביטוח (תש"ך, 1960)
בִּטַּח ביטח שימוש הלשון: החברה מְבַטַּחַת את פלוני מפני...; פלוני מבטח את עצמו, את רכושו וכיו"ב בחברה (או במשרד-ביטוח) מפני..., ע"י סוכן ביטוח
העתק
ביטוח (תש"ך, 1960)
תַּוְכַן בִּטּוּחַ* תווכן ביטוח*
* במילון המקורי כתוב: תַּוְּכַן בִּטּוּחַ
העתק
העתק
דלג למונחים