בטון [בניין] (תשכ"ט)

סינון
העתק
בניין (תשכ"ט, 1969)
כִּיפוּף* כיפוף*
* במילון המקורי כתוב: כִּפּוּף
העתק
בניין (תשכ"ט, 1969)
קֹטֶר הַכִּיפוּף* קוטר הכיפוף*
* במילון המקורי כתוב: קֹטֶר הַכִּפּוּף
העתק
בניין (תשכ"ט, 1969)
מְכוֹנַת כִּיפוּף* מכונת כיפוף*
* במילון המקורי כתוב: מְכוֹנַת כִּפּוּף
דלג למונחים