בטון [בניין] (תשכ"ט)

סינון
העתק
בניין (תשכ"ט, 1969)
צְפִיפוּת צפיפות מונח כללי, הכולל משקל סגולי, מסה סגולית, משקל יחסי או מסה יחסית
העתק
בניין (תשכ"ט, 1969)
מָסָה סְגֻלִּית* מסה סגולית* המסה של יחידת נפח חומר
* במילון המקורי כתוב: מַסָּה סְגֻלִּית
העתק
בניין (תשכ"ט, 1969)
מִשְׁקָל יַחֲסִי משקל יחסי היחס בין המשקל (או המסה) של יחידת נפח חומר לבין המשקל (או המסה) של יחידת נפח מים
העתק
בניין (תשכ"ט, 1969)
מִשְׁקָל סְגֻלִּי מֶרְחָבִי משקל סגולי מרחבי המשקל (באוויר) של חומר נקבובי ליחידת נפח החומר (לרבות החללים שבו)
העתק
בניין (תשכ"ט, 1969)
מִשְׁקָל יַחֲסִי מֶרְחָבִי משקל יחסי מרחבי היחס בין המשקל (באוויר) של חומר נקבובי שביחידת נפח החומר (לרבות החללים שבו) למשקל (באוויר) של יחידת נפח מים
העתק
בניין (תשכ"ט, 1969)
מִשְׁקָל יַחֲסִי נִדְמֶה משקל יחסי נדמה היחס בין המשקל (באוויר) של יחידת נפח חומר למשקל (באוויר) של יחידת נפח מים
העתק
בניין (תשכ"ט, 1969)
מִשְׁקָל סְגֻלִּי מֶרְחָבִי בְּיָבֵשׁ משקל סגולי מרחבי ביבש המשקל (באוויר) של מוצקי העפר בלי מים שביחידת נפח הקרקע (לרבות החללים המלאים אוויר ומים)
העתק
בניין (תשכ"ט, 1969)
מִשְׁקָל סְגֻלִּי מֶרְחָבִי בְּרָטֹב משקל סגולי מרחבי ברטוב המשקל (באוויר) של מוצקי העפר עם המים שביחידת נפח הקרקע (לרבות החללים המלאים אוויר ומים)
העתק
בניין (תשכ"ט, 1969)
מִשְׁקָל סְגֻלִּי מֶרְחָבִי בִּמְטֻבָּע משקל סגולי מרחבי במטובע משקל מוצקי הקרקע פחות משקל המים, שהודחקו ע"י המוצקים שביחידת נפח הקרקע (לרבות החללים המלאים אוויר ומים)
דלג למונחים