אפייה [כלכלת הבית] (תשי"ז–תשי"ט–תש"ך)

סינון
העתק
כלכלת הבית ( תשט"ז, 1956)
אָקָרִית הַקֶּמַח* אקרית הקמח*
* במילון המקורי כתוב: אֲקָרִית הַקֶּמַח
דלג למונחים