אפידמיולוגיה [בריאות הציבור] (תשפ"א)

סינון
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
סְגֻלִּיּוּת סגוליות שיעור התוצאות השליליות האמיתיות (מכלל מקרי מצב שלילי)

specificity specificity true-negative rate
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
סִוּוּג שָׁגוּי סיווג שגוי טעות בסיווג המשתתפים במחקר, כגון קביעה כי הם חולים בשעה שאינם חולים
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
רְגִישׁוּת רגישות שיעור התוצאות החיוביות האמיתיות (מכלל מקרי מצב חיובי)

sensitivity sensitivity true-positive rate
העתק
חלופות תקניות : תֹּקֶף מִבְנִי, תְּקֵפוּת מִבְנִית
להרחבה
חלופות תקניות : תוקף מבני, תקפות מבנית
להרחבה
דלג למונחים