אפייה [כלכלת הבית] (תשי"ז, תשי"ט, תש"ך)

סינון
העתק
כלכלת הבית (תשי"ט, 1959)
קוֹנְדִּיטָאוּת* קונדיטאות* המקצוע
* במילון המקורי כתוב: קוֹנְדִיטָאוּת
המונח המעודכן: מִגְדְּנָאוּת
העתק
כלכלת הבית (תשי"ט, 1959)
קוֹנְדִּיטוֹרְיָה* קונדיטוריה* המפעל, החנות
* במילון המקורי כתוב: קוֹנְדִיטוֹרְיָה
המונח המעודכן: מִגְדָּנִיָּה
העתק
כלכלת הבית (תשי"ט, 1959)
קוֹנְדִּיטוֹר* קונדיטור*
* במילון המקורי כתוב: קוֹנְדִיטוֹר
המונח המעודכן: מִגְדְּנַאי
העתק
העתק
העתק
כלכלת הבית (תשי"ט, 1959)
שְׁזִיף* שזיף*
* במילון המקורי כתוב: שָׁזִיף
העתק
כלכלת הבית (תשי"ט, 1959)
עִנְבֵי-שׁוּעָל* ענבי-שועל*
* במילון המקורי כתוב: עִנְּבֵי שׁוּעָל
השם המעודכן: דֻּמְדְּמָנִית
העתק
העתק
העתק
העתק
כלכלת הבית (תשי"ט, 1959)
סוֹדָה לַאֲפִיָּה סודה לאפייה, נַתְרָן דּוּ-פַּחְמָתִי* נתרן דו-פחמתי*
* במילון המקורי כתוב: נַתְרָן דּוּ-פַחְמָתִי
המונח המעודכן: נַתְרָן מֵימָן פַּחְמָתִי (על פי כימיה אי־אורגנית, תש"ם); רווח: סודה לשתייה
העתק
מונחים נוספים באותה המשמעות: קִימֶל (לועזי)
להרחבה
מונחים נוספים באותה המשמעות: קימל (לועזי)
להרחבה
העתק
כלכלת הבית (תשי"ט, 1959)
אָנִיסוֹן* אניסון*
* במילון המקורי כתוב: אֲנִיסוֹן
השם המעודכן: כַּמְנוֹן הָאָנִיס
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
כלכלת הבית (תשי"ט, 1959)
מַעֲרוֹךְ מִשְׁבְּצוֹת* מערוך משבצות*
* במילון המקורי כתוב: מַעֲרוֹךְ מִשְׁבָּצוֹת
העתק
כלכלת הבית (תשי"ט, 1959)
לוּחַ צַנְתָּרוֹת* לוח צנתרות*
* במילון המקורי כתוב: לוּחַ צַנְתְּרוֹת
העתק
העתק
מונחים נוספים באותה המשמעות: בִּיסְקְוִיט (לועזי)
להרחבה
מונחים נוספים באותה המשמעות: ביסקוויט (לועזי)
להרחבה
העתק
כלכלת הבית (תשי"ט, 1959)
טוֹרְט* טורט*
* במילון המקורי כתוב: טֹרְטְ
העתק
העתק
חלופות תקניות : תַּחְלִיב
מונחים נוספים באותה המשמעות: אֵמוּלְסִיָּה (לועזי)
להרחבה
חלופות תקניות : תחליב
מונחים נוספים באותה המשמעות: אמולסייה (לועזי)
להרחבה
העתק
חלופות תקניות : דֹּפֶס
מונחים נוספים באותה המשמעות: שַׁבְּלוֹנָה (לועזי)
להרחבה
חלופות תקניות : דופס
מונחים נוספים באותה המשמעות: שבלונה (לועזי)
להרחבה
העתק
מונחים נוספים באותה המשמעות: בִּיסְקְוִיט (לועזי)
להרחבה
מונחים נוספים באותה המשמעות: ביסקוויט (לועזי)
להרחבה
דלג למונחים