תכנון מרחבי (תשמ"ה)

סינון
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
אֵקוֹלוֹגְיָה* אקולוגיה*
* במילון המקורי כתוב: אֶקוֹלוֹגְיָה
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
אֵקוֹטוֹפּ* אקוטופ*
* במילון המקורי כתוב: אֶקוֹטוֹפּ
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
בִּיּוֹטוֹפּ* ביוטופ*
* במילון המקורי כתוב: בִּיוֹטוֹפּ
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
מַעֲרֶכֶת אֵקוֹלוֹגְיָה* מערכת אקולוגיה*, אֵקוֹסִיסְטֵמָה* אקוסיסטמה*
* במילון המקורי כתוב: מַעֲרֶכֶת אֶקוֹלוֹגְיָה
* במילון המקורי כתוב: אֶקוֹסִיסְטֶמָה
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
גֻּמְחָה אֵקוֹלוֹגִית* גומחה אקולוגית*
* במילון המקורי כתוב: גֻּמְחָה אֶקוֹלוֹגִית
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
בֵּית-גִּדּוּל בית-גידול לקיום צמחים, בעלי-חיים

habitat habitat of plants, animals
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
סְבִיבָה סביבה כל הגורמים הפיסיים, הכימיים, הביולוגיים והחברתיים העשויים להשפיע על היצורים החיים ועל פעילויות האדם
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
סְבִיבָה פִיזִית* סביבה פיזית* הסביבה הטבעית עם הנוצר בידי אדם
* במילון המקורי כתוב: סְבִיבָה פִיסִית
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
פּוֹטֶנְצִיָּאל טִבְעִי* פוטנציאל טבעי* ביחס לניצול בידי אדם
* במילון המקורי כתוב: פּוֹטֶנְצְיָל טִבְעִי
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
סְבֹלֶת סבולת יכולת של אורגניזם או של הסובב לעמוד בהשפעה של גורם זר מבלי שתחול בו הפרעה
עדכון: גם סְבִילוּת
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
כֹּשֶׁר-הִתְחַדְּשׁוּת כושר-התחדשות הכושר לשוב למצב ביולוגי מסוים לאחר הפרעה או חבלה
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
זִהוּם זיהום (א) הכנסה ישירה או עקיפה של מזהם לסביבה מסוימת. (ב) תוצאה של פעולה זו: הימצאות מזהם בסביבה מסוימת
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
נִגּוּעַ ניגוע (א) העברה או התפשטות של מזהם פיסי, כימי או ביולוגי. (ב) תוצאה של הפעולה הנ"ל
העתק
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
וַנְדָּלִיּוּת* ונדליות*
* במילון המקורי כתוב: וַנְדָלִיּוּת
המונח המעודכן: מַשְׁחִיתָנוּת
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
וַנְדָּלִי* ונדלי*
* במילון המקורי כתוב: וַנְדָלִי
המונח המעודכן: מַשְׁחִיתָנִי
העתק
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
עֵרֶךְ טֶבַע ערך טבע כל דבר טבעי, חי, צומח או דומם, שיש ערך לאומי לשמירתו
העתק
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
מַעֲרֶכֶת הַתְרָאָה מערכת התראה הודעה מוקדמת לקראת פעולה או כוננות
העתק
העתק
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
מִשְׁפָּךְ משפך ערמה של חפורת עפר, של אשפה או של פסולת אחרת
ההגדרה אינה כתובה במילון המקורי
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
שְׁפָכִים שפכים מים מזוהמים אחר שימושם במשק-בית או בתעשייה
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
מַצֵּבַת קֶבֶר* מצבת קבר*, מַצֵּבָה מצבה
* במילון המקורי כתוב: מַצֶּבֶת קֶבֶר
דלג למונחים