פיזיקה: חשמל ומגנטיות (תשל"ו)

סינון
העתק
פיזיקה (תשל"ו, 1976)
אֵלֶקְטְרוֹסְטָטִיקָה* אלקטרוסטטיקה*
אֵלֶקְטְרוֹסְטָטִי* אלקטרוסטטי* ש"ת
* במילון המקורי כתוב: אֱלֶקְטְרוֹסְטָטִיקָה
* במילון המקורי כתוב: אֱלֶקְטְרוֹסְטָטִי
העתק
פיזיקה (תשל"ו, 1976)
אֵלֶקְטְרוֹדִינָמִיקָה* אלקטרודינמיקה*
אֵלֶקְטְרוֹדִינָמִי* אלקטרודינמי* ש"ת
* במילון המקורי כתוב: אֱלֶקְטְרוֹדִינָמִיקָה
* במילון המקורי כתוב: אֱלֶקְטְרוֹדִינָמִי
העתק
פיזיקה (תשל"ו, 1976)
אֵלֶקְטְרוֹקִינֵטִיקָה* אלקטרוקינטיקה*
אֵלֶקְטְרוֹקִינֵטִי* אלקטרוקינטי* ש"ת
* במילון המקורי כתוב: אֱלֶקְטְרוֹקִינֵטִיקָה
* במילון המקורי כתוב: אֱלֶקְטְרוֹקִינֵטִי
העתק
פיזיקה (תשל"ו, 1976)
אֵלֶקְטְרוֹמַגְנֵטִיּוּת* אלקטרומגנטיות*
אֵלֶקְטְרוֹמַגְנֵטִי* אלקטרומגנטי* ש"ת
* במילון המקורי כתוב: אֱלֶקְטְרוֹמַגְנֵטִיּוּת
* במילון המקורי כתוב: אֱלֶקְטְרוֹמַגְנֵטִי
העתק
פיזיקה (תשל"ו, 1976)
אֵלֶקְטְרוֹנִיקָה* אלקטרוניקה*
אֵלֶקְטְרוֹנִי* אלקטרוני* ש"ת
* במילון המקורי כתוב: אֱלֶקְטְרוֹנִיקָה
* במילון המקורי כתוב: אֱלֶקְטְרוֹנִי
העתק
פיזיקה (תשל"ו, 1976)
אֵלֶקְטְרוֹכִימְיָה* אלקטרוכימיה*
אֵלֶקְטְרוֹכִימִי* אלקטרוכימי* ש"ת
* במילון המקורי כתוב: אֱלֶקְטְרוֹכִימְיָה
* במילון המקורי כתוב: אֱלֶקְטְרוֹכִימִי
העתק
פיזיקה (תשל"ו, 1976)
תֶּרְמוֹ-אֵלֶקְטְרִיּוּת* תרמו-אלקטריות*
תֶּרְמוֹ-אֵלֶקְטְרִי* תרמו-אלקטרי* ש"ת
* במילון המקורי כתוב: תֶּרְמוֹ-אֱלֶקְטְרִיּוּת
* במילון המקורי כתוב: תֶּרְמוֹ-אֱלֶקְטְרִי
העתק
פיזיקה (תשל"ו, 1976)
פוֹטוֹ-אֵלֶקְטְרִיּוּת* פוטו-אלקטריות*
פוֹטוֹ-אֵלֶקְטְרִי* פוטו-אלקטרי* ש"ת
* במילון המקורי כתוב: פוֹטוֹ-אֱלֶקְטְרִיּוּת
* במילון המקורי כתוב: פוֹטוֹ-אֱלֶקְטְרִי
העתק
פיזיקה (תשל"ו, 1976)
פְּיֵזוֹ-אֵלֶקְטְרִיּוּת* פייזו-אלקטריות*
פְּיֵזוֹ-אֵלֶקְטְרִי* פייזו-אלקטרי* ש"ת
* במילון המקורי כתוב: פְּיֵזוֹ-אֱלֶקְטְרִיּוּת
* במילון המקורי כתוב: פְּיֵזוֹ-אֱלֶקְטְרִי
העתק
פיזיקה (תשל"ו, 1976)
פִּירוֹ-אֵלֶקְטְרִיּוּת* פירו-אלקטריות*
פִּירוֹ-אֵלֶקְטְרִי* פירו-אלקטרי* ש"ת
* במילון המקורי כתוב: פִּירוֹ-אֱלֶקְטְרִיּוּת
* במילון המקורי כתוב: פִּירוֹ-אֱלֶקְטְרִי
העתק
פיזיקה (תשל"ו, 1976)
קְרִינַת אִיקְס* קרינת איקס*, קְרִינַת X קרינת X, קְרִינַת רֶנְטְגֶן* קרינת רנטגן*
* במילון המקורי כתוב: קְרִינַת אִיקְסְ
* במילון המקורי כתוב: קְרִינַת רֶנְטְגֶּן
העתק
העתק
דלג למונחים