אסטרונומיה (תשל"ו)

סינון
העתק
אסטרונומיה (תשל"ו, 1976)
נִימָה נימה קו חרוּת על הזכוּכית
העתק
אסטרונומיה (תשל"ו, 1976)
צַמְצַם* צמצם*
* במילון המקורי כתוב: צַמְצָם
העתק
אסטרונומיה (תשל"ו, 1976)
מִיקְרוֹסְקוֹפּ קְרִיאָה* מיקרוסקופ קריאה*
* במילון המקורי כתוב: מִיקְרוֹסְקוֹףּ קְרִיאָה
העתק
אסטרונומיה (תשל"ו, 1976)
מִיקְרוֹסְקוֹפּ סְקָלָה* מיקרוסקופ סקלה*
* במילון המקורי כתוב: מִיקְרוֹסְקוֹףּ סְקָלָה
העתק
אסטרונומיה (תשל"ו, 1976)
נוֹנְיוּס נוניוס כּגוֹן: נוֹניוּס מתקדם, נוֹניוּס נסוֹג
העתק
אסטרונומיה (תשל"ו, 1976)
מִיקְרוֹמֵטֶר* מיקרומטר*
* במילון המקורי כתוב: מִיקְרוֹמֶטֶר
העתק
אסטרונומיה (תשל"ו, 1976)
תֹּף הַמִּיקְרוֹמֵטֶר* תוף המיקרומטר*
* במילון המקורי כתוב: תֹּף הַמִּיקְרוֹמֶטֶר
העתק
אסטרונומיה (תשל"ו, 1976)
כְּרוֹנוֹמֵטֶר* כרונומטר*
* במילון המקורי כתוב: כְּרוֹנוֹמֶטֶר
העתק
אסטרונומיה (תשל"ו, 1976)
הַשָּׁעוֹן מְאַחֵר השעון מאחר הוֹרָיָתוֹ מוּקדמת מן השעה הנכוֹנה
העתק
אסטרונומיה (תשל"ו, 1976)
הַשָּׁעוֹן מַקְדִּים השעון מקדים הוֹרָיָתוֹ מאוּחרת מן השעה הנכוֹנה
דלג למונחים