כלכלה (תש"ד)

סינון
העתק
כלכלה (תש"ד, 1944)
טְרוֹסְט* טרוסט*
* במילון המקורי כתוב: טְרֹסְטְ
המונח המעודכן: נֶאֱמָנוּת
העתק
כלכלה (תש"ד, 1944)
קַרְטֵל* קרטל*
* במילון המקורי כתוב: קַרְטֶל
העתק
כלכלה (תש"ד, 1944)
סִינְדִּיקָט* סינדיקט*
* במילון המקורי כתוב: סִנְדִיקָט
העתק
כלכלה (תש"ד, 1944)
קוֹנְצֵרְן* קונצרן*
* במילון המקורי כתוב: קָנְצֶרְןְ
העתק
כלכלה (תש"ד, 1944)
קוֹנְצֵרְן מְאֻנָּךְ* קונצרן מאונך*
* במילון המקורי כתוב: קָנְצֶרְןְ מְאֻנָּךְ
העתק
כלכלה (תש"ד, 1944)
קוֹנְצֵרְן מְאֻזָּן* קונצרן מאוזן*
* במילון המקורי כתוב: קָנְצְרְןְ מְאֻזָּן
העתק
כלכלה (תש"ד, 1944)
כִּיס כיס עי' משלי א יד, כתובות פ"י מ"ד וכן בהרבה מקומות
דלג למונחים