כלכלה (תש"ד)

סינון
העתק
כלכלה (תש"ד, 1944)
עדכון: הותרה הצורה מִסּוּי
העתק
כלכלה (תש"ד, 1944)
מַס דֶּגְרֵסִיבִי* מס דגרסיבי*
* במילון המקורי כתוב: מַס דֶּגְרֶסִּיבִי
העתק
כלכלה (תש"ד, 1944)
מַס רֶגְרֵסִיבִי* מס רגרסיבי*
* במילון המקורי כתוב: מַס רֶגְרֶסִּיבִי
העתק
כלכלה (תש"ד, 1944)
מַס פְּרוֹגְרֵסִיבִי* מס פרוגרסיבי*
* במילון המקורי כתוב: מַס פְּרוֹגְרֶסִּיבִי
העתק
כלכלה (תש"ד, 1944)
מַס הָרְוָחִים הָעוֹדְפִים מס הרווחים העודפים, מַס הָרְוָחִים הַיְּתֵרִים* מס הרווחים היתרים* אין להשתמש במונח מס הרווחים המופלגים מפני שלרווחים עודפים (או יתרים) יכולים להיחשב גם רווחים שאינם מרובים, ואילו המלה מופלגים מציינת רווחים גדולים הרבה, על המידה הנכונה
* במילון המקורי כתוב: מַס הָרְוָחִים הַיְתֵרִים
דלג למונחים