כלכלה (תש"ד)

סינון
העתק
כלכלה (תש"ד, 1944)
אַשְׁרַאי אִינְפְלַצְיוֹנִי* אשראי אינפלציוני*
* במילון המקורי כתוב: אַשְׁרַאי אִנְפְלַצְיוֹנִי
העתק
כלכלה (תש"ד, 1944)
מַטְבֵּעַ מטבע ר' מַטְבְּעוֹת (זו"נ)
העתק
כלכלה (תש"ד, 1944)
צֵ'ק* צ'ק*
* במילון המקורי כתוב: שֶׁק
עדכון: גם הַמְחָאָה
העתק
כלכלה (תש"ד, 1944)
שִׁטְרוֹת חוּץ* שטרות חוץ*
* במילון המקורי כתוב: שְׁטָרוֹת חוּץ
העתק
העתק
כלכלה (תש"ד, 1944)
דֶּפְלַצְיָה* דפלציה*
* במילון המקורי כתוב: דֵּפְלַצְיָה
העתק
כלכלה (תש"ד, 1944)
אִינְפְלַצְיָה* אינפלציה*
* במילון המקורי כתוב: אִנְפְלַצְיָה
העתק
העתק
כלכלה (תש"ד, 1944)
אֶמְצָעִי תַּשְׁלוּם חֻקִּי* אמצעי תשלום חוקי*
* במילון המקורי כתוב: אֶמְצָעִי תַשְׁלוּם חֻקִּי
העתק
כלכלה (תש"ד, 1944)
סוֹכֵן בּוּרְסָאִי* סוכן בורסאי*
* במילון המקורי כתוב: סוֹכֵן בֻּרְסָאִי
המונח המעודכן: סוֹחֵר נְיָרוֹת עֵרֶךְ לְחֶשְׁבּוֹן עַצְמוֹ, סוֹחֵר נְיָרוֹת עֵרֶךְ
העתק
כלכלה (תש"ד, 1944)
בּוּרְסָה* בורסה*
* במילון המקורי כתוב: בֻּרְסָה
העתק
העתק
כלכלה (תש"ד, 1944)
אַשְׁרַאי לִזְמַן אָרֹךְ* אשראי לזמן ארוך*
* במילון המקורי כתוב: אַשְׁרַאי לִזְמָן אָרֹךְ
העתק
כלכלה (תש"ד, 1944)
אַשְׁרַאי לִזְמַן קָצָר* אשראי לזמן קצר*
* במילון המקורי כתוב: אַשְׁרַאי לִזְמָן קָצָר
העתק
כלכלה (תש"ד, 1944)
פִּקְדוֹנוֹת לִזְמַן אָרֹךְ* פיקדונות לזמן ארוך*
* במילון המקורי כתוב: פִּקְדּוֹנוֹת לִזְמָן אָרֹךְ
העתק
כלכלה (תש"ד, 1944)
פִּקְדוֹנוֹת לִזְמַן קָצָר* פיקדונות לזמן קצר*
* במילון המקורי כתוב: פִּקְדּוֹנוֹת לִזְמָן קָצָר
העתק
כלכלה (תש"ד, 1944)
בַּנְק סִלּוּקִין* בנק סילוקין*
* במילון המקורי כתוב: בַּנְקְ סִלּוּקִין
העתק
כלכלה (תש"ד, 1944)
בֶּהָלָה בְּבַּנְקִים* בהלה בבנקים*
* במילון המקורי כתוב: בֶּהָלָה בְּבַנְקִים
העתק
כלכלה (תש"ד, 1944)
פִּקָּדוֹן בְּבַּנְק* פיקדון בבנק*
* במילון המקורי כתוב: פִּקָּדוֹן בְּבַנְקְ
העתק
כלכלה (תש"ד, 1944)
חָסַךְ* חסך*
* במילון המקורי כתוב: חָסוֹךְ
העתק
כלכלה (תש"ד, 1944)
המונח המעודכן: הַשְׁעָיַת חוֹב
העתק
כלכלה (תש"ד, 1944)
הֲסָבָה* הסבה*
* במילון המקורי כתוב: הֲסַבָּה
העתק
העתק
כלכלה (תש"ד, 1944)
בַּנְק לְיִסּוּד* בנק לייסוד* מפעלים
* במילון המקורי כתוב: בַּנְקְ לְיִסּוּד
העתק
העתק
כלכלה (תש"ד, 1944)
בַּנְק לְהַנְפָּקָה* בנק להנפקה*
* במילון המקורי כתוב: בַּנְקְ לְהַנְפָּקָה
דלג למונחים