כלכלה (תש"ד)

סינון
העתק
כלכלה (תש"ד, 1944)
יְצוּא חוֹזֵר יצוא חוזר, רֵאֶקְסְפּוֹרְט* ריאקספורט*
* במילון המקורי כתוב: רֵאֶקְסְפֹּרְטְ
העתק
כלכלה (תש"ד, 1944)
חֹק הַיְּצִיאוֹת הַיַּחֲסִיּוֹת* חוק היציאות היחסיות*
* במילון המקורי כתוב: חֹק הַיְצִיאוֹת הַיַּחֲסִיּוֹת
דלג למונחים