כלכלה (תש"ד)

סינון
העתק
כלכלה (תש"ד, 1944)
חִלֵּף* חילף* גזור מלשון תַּחֲלִיף. בידוע שמשקל זה הוא של הפיעל, וכן בלשון הערבית יש ל"חלף" אותה המשמעות גופא
* במילון המקורי כתוב: חַלֵּף
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
כלכלה (תש"ד, 1944)
יְצִיאָה יציאה אמנם אין במקורותנו הבדל בין "יציאה" ל"הוצאה", אע"פ כן ראתה הוועדה הכרח לייחד מלה זו למושג קרוב שאינו ניתן לתרגום בעברית באופן אחר
העתק
כלכלה (תש"ד, 1944)
יָרִיד* יריד*
* במילון המקורי כתוב: יְרִיד
דלג למונחים