כלכלה (תש"ד)

סינון
העתק
כלכלה (תש"ד, 1944)
פֵאוֹדָה* פאודה*
* במילון המקורי כתוב: פֵיאוֹדָה
העתק
כלכלה (תש"ד, 1944)
פֵאוֹדָלִיּוּת* פאודליות*
* במילון המקורי כתוב: פֵיאוֹדָלִיּוּת
העתק
כלכלה (תש"ד, 1944)
בַּעַל הַפֵאוֹדָה* בעל הפאודה*
* במילון המקורי כתוב: בַּעַל הַפֵיאוֹדָה
העתק
כלכלה (תש"ד, 1944)
מִכְרֶה מכרה ר' מִכְרוֹת
דלג למונחים