כלכלה (תש"ד)

סינון
העתק
כלכלה (תש"ד, 1944)
הוֹן נָזִיל הון נזיל נדחתה ההצעה זָמוֹן (עי' לשוננו ט, עמ' 150) שאינה מכוונת למושג כל צרכו
העתק
כלכלה (תש"ד, 1944)
הוֹן הון ולא רְכוּשׁ שיש בו הערכה סוציאלית מסוימת
העתק
כלכלה (תש"ד, 1944)
אִינְטֵרֵסִים קְנוּיִים* אינטרסים קנויים* ולא שְׁקוּעִים, כי ההדגשה כאן לא על ההשקעה, אלא על כך שהאינטרסים הפכו מעין קניין, פריבילגיה של חוג מסוים, אִינְטֵרֵסִים שֶׁבַּחֲזָקָה* אינטרסים שבחזקה*
* במילון המקורי כתוב: אִנְטֶרֶסִּים קְנוּיִים
* במילון המקורי כתוב: אִנְטֶרֶסִּים שֶׁבַּחֲזָקָה
העתק
העתק
כלכלה (תש"ד, 1944)
תְּשׂוּאָה תשואה כגון: תְּשׂוּאַת-כְּסָפִים, תְּשׂוּאַת מִפְעָלִים וכיו"ב; אמנם למושג זה יש מונח עברי והוא תְּבוּאָה, אך הואיל ונתייחד לו מכבר השימוש לתבואת השדה, ולדעת אנשי המקצוע עלול השימוש בו לגרום לבלבול, מניחה הוועדה את המלה תשואה מלשון "נשא פרי" ומן השורש שוא, ע"פ החלטת הוועד המרכזי ביום כ"ט בתמוז תש"ב.
העתק
העתק
כלכלה (תש"ד, 1944)
רֶנְטָה שֶׁל הַיַּצְרָן* רנטה של היצרן*
* במילון המקורי כתוב: רֶנְטָה שֶׁל הַיַּצְּרָן
דלג למונחים