כלכלה (תש"ד)

סינון
העתק
כלכלה (תש"ד, 1944)
שְׂכַר מַקְסִימוּם* שכר מקסימום*, שָׂכָר מַקְסִימָלִי* שכר מקסימלי*
* במילון המקורי כתוב: שְׂכַר מַכְּסִימוּם
* במילון המקורי כתוב: שָׂכָר מַכְּסִימָלִי
העתק
כלכלה (תש"ד, 1944)
שָׂכָר לְפִי הַזְּמַן* שכר לפי הזמן*
* במילון המקורי כתוב: שָׂכָר לְפִי הַזְּמָן
העתק
כלכלה (תש"ד, 1944)
שָׂכָר לְפִי הַיְּחִידָה* שכר לפי היחידה*
* במילון המקורי כתוב: שָׂכָר לְפִי הַיְחִידָה
העתק
כלכלה (תש"ד, 1944)
עֲבוֹדָה לֹא פּוֹרָה* עבודה לא פורה*
* במילון המקורי כתוב: עֲבוֹדָה לֹא פוֹרָה
העתק
דלג למונחים