כלכלה (תש"ד)

סינון
העתק
כלכלה (תש"ד, 1944)
מוּצָר מוצר הטוענים כנגד מונח זה, כי הוא גזור שלא כדין מן הפיעל יַצֵּר, יתנו דעתם על המלים מוּסָר יַסֵּר, מוּסָד מן יסד (אין הפעיל). לניקודה של תיבה זאת השווה גם יוּצַר ישע' נד, יז, תּוֹצֶרֶת תוצרת במובן כולל
העתק
כלכלה (תש"ד, 1944)
מוּצָר לֹא גָּמוּר* מוצר לא גמור*
* במילון המקורי כתוב: מוּצָר לֹא גָמוּר
העתק
כלכלה (תש"ד, 1944)
יִצּוּר חוֹזֵר ייצור חוזר אין בכוחו של החידוש יַצְרֵר להביע את המושג re- והוא מיתרגם לעברית ברוב המקרים ע"י לשון חזירה או חידוש, רֶפְּרוֹדוּקְצִיָּה* רפרודוקצייה*
* במילון המקורי כתוב: רֶפְּרוֹדֻקְצִיָּה
העתק
כלכלה (תש"ד, 1944)
מוּסָדָה מוסדה ר' מוּסָדוֹת
העתק
העתק
כלכלה (תש"ד, 1944)
פִירְמָה* פירמה*
* במילון המקורי כתוב: פִרְמָה
העתק
כלכלה (תש"ד, 1944)
אוֹפְּטִימוּם* אופטימום*, אוֹפְּטִימוּם שֶׁל הַיִּצּוּר* אופטימום של הייצור*
* במילון המקורי כתוב: אָפְּטִימוּם
* במילון המקורי כתוב: אָפְּטִימוּם שֶׁל הַיִּצּוּר
עדכון: גם מֵיטָב במקום אוֹפְּטִימוּם
דלג למונחים