כלכלה (תש"ד)

סינון
העתק
העתק
כלכלה (תש"ד, 1944)
נִכְסֵי אִכּוּל נכסי איכול הוועדה הניחה אִכּוּל במקום צְרִיכָה, שאינה מביעה את השימוש בדבר, אלא את הדרישה אליו, את הצורך בו. מן הראוי להזכיר שלשון "אכל" נופל כידוע לא רק על דברים הנאכלים בפה. אין החלטה זו מבטלת את המלים צַרְכָן, צְרִיכָה שבמושג "כלכלה לצריכה עצמית" שבהן מוגדשת הדרישה אל דבר.
העתק
העתק
דלג למונחים