כימיה (ת"ש, תש"ג)

סינון
העתק
כימיה (ת"ש, 1940)
אִיזוֹמֵר* איזומר*
* במילון המקורי כתוב: אִיסוֹמֶר
העתק
כימיה (ת"ש, 1940)
אִיזוֹמֵרִי* איזומרי*
* במילון המקורי כתוב: אִיסוֹמֶרִי
העתק
כימיה (ת"ש, 1940)
אֵנֶרְגִּיַּת הַשֶּׁטַח* אנרגיית השטח*
* במילון המקורי כתוב: אֱנֶרְגִּיַּת הַשֶּׁטַח
העתק
כימיה (ת"ש, 1940)
בִּדֵּר* בידר*
* במילון המקורי כתוב: בַּדֵּר
העתק
כימיה (ת"ש, 1940)
בָּחַשׁ* בחש*
* במילון המקורי כתוב: בָּחוֹשׁ
העתק
כימיה (ת"ש, 1940)
דִּבְקֵק* דבקק*
הִדַּבְקֵק הידבקק בפאסיב
* במילון המקורי כתוב: דַּבְקֵק
העתק
כימיה (ת"ש, 1940)
הִבְדִּיל* הבדיל*
* במילון המקורי כתוב: הַבְדֵּל
העתק
כימיה (ת"ש, 1940)
הֵגִיב עַל* הגיב על* ולא הפעל (ע"פ זכרונות ועד הלשון, ו' עמ' 56: הפעלה)
* במילון המקורי כתוב: הָגֵב עַל
העתק
כימיה (ת"ש, 1940)
הֵגִיב זֶה בָּזֶה* הגיב זה בזה*
* במילון המקורי כתוב: הָגֵב זֶה בָּזֶה
העתק
כימיה (ת"ש, 1940)
הִידְרוֹלִיזָה* הידרוליזה*
* במילון המקורי כתוב: הִדְרוֹלִיזָה
העתק
כימיה (ת"ש, 1940)
הָפַךְ אִיזוֹמֵרִי* הפך איזומרי*, הִתְאַזְמֵר* התאזמר*
* במילון המקורי כתוב: הָפוֹךְ אִיסוֹמֶרִי
* במילון המקורי כתוב: הִתְאַסְמֵר
העתק
העתק
כימיה (ת"ש, 1940)
הִפְעִיל* הפעיל*, הִפְעִיל עַל* הפעיל על*
* במילון המקורי כתוב: הַפְעֵל
* במילון המקורי כתוב: הַפְעֵל עַל
העתק
כימיה (ת"ש, 1940)
הֵפִיק* הפיק*
* במילון המקורי כתוב: הָפֵק
העתק
כימיה (ת"ש, 1940)
הִפְרִישׁ* הפריש*
* במילון המקורי כתוב: הַפְרֵשׁ
העתק
כימיה (ת"ש, 1940)
הִשְׁבִּית* השבית*, הִבְטִיל* הבטיל*
* במילון המקורי כתוב: הַשְׁבֵּת
* במילון המקורי כתוב: הַבְטֵל
המונח המעודכן: אִבְטֵל
העתק
כימיה (ת"ש, 1940)
חֹמֶר חומר בהוראה זו בכימיה בלבד!
העתק
כימיה (ת"ש, 1940)
טְפִי* טפי*, מַנְטֵף מנטף
* במילון המקורי כתוב: טַפִּי
העתק
העתק
כימיה (ת"ש, 1940)
כִּיֵּל* כייל*, טִטֵּר* טיטר*
* במילון המקורי כתוב: כַּיֵּל
* במילון המקורי כתוב: טַטֵּר
העתק
כימיה (ת"ש, 1940)
מִזּוּג מיזוג רק בכימיה אורגנית ביחס להרכבת גופים, ואילו באופן כללי: עַבֵּה
העתק
כימיה (ת"ש, 1940)
מִיֵּם* מיים*
* במילון המקורי כתוב: מַיֵּם
העתק
כימיה (ת"ש, 1940)
מִיְמֵן* מיימן*
* במילון המקורי כתוב: מַיְמֵן
המונח המעודכן: מִמְנֵן
העתק
כימיה (ת"ש, 1940)
מִלֵּא עַד* מילא עד*
* במילון המקורי כתוב: מַלֵּא עַד
העתק
כימיה (ת"ש, 1940)
נִדֵּף* נידף*
* במילון המקורי כתוב: נַדֵּף
העתק
כימיה (ת"ש, 1940)
נָטַל מֵימָן* נטל מימן*
* במילון המקורי כתוב: נָטוֹל מֵימָן
העתק
העתק
כימיה (ת"ש, 1940)
נִעֲנֵעַ* ניענע*, שִׁכְשֵׁךְ* שכשך*
* במילון המקורי כתוב: נַעְנֵעַ
* במילון המקורי כתוב: שַׁכְשֵׁךְ
העתק
כימיה (ת"ש, 1940)
סִמֵּךְ* סימך*
* במילון המקורי כתוב: סַמֵּךְ
העתק
כימיה (ת"ש, 1940)
עִבָּה* עיבה* הפיכת גז לנוזל
* במילון המקורי כתוב: עַבֵּה
העתק
כימיה (ת"ש, 1940)
פּוֹלִימֵר* פולימר*
* במילון המקורי כתוב: פּוֹלִימֶר
העתק
כימיה (ת"ש, 1940)
פּוֹלִימֵרִי* פולימרי*
* במילון המקורי כתוב: פּוֹלִימֶרִי
העתק
כימיה (ת"ש, 1940)
פָּעַל עַל* פעל על*
* במילון המקורי כתוב: פָּעוֹל עַל
העתק
כימיה (ת"ש, 1940)
שִׁיטָה מַד-נִפְחִית* שיטה מד-נפחית*
* במילון המקורי כתוב: שִׁיטָה מַדְנִפְחִית
העתק
כימיה (ת"ש, 1940)
שִׁפְעֵל* שפעל*
* במילון המקורי כתוב: שַׁפְעֵל
דלג למונחים