שימוש כללי – ועד הלשון (תרע"ד, תרפ"א, תרצ"ח)

סינון
העתק
חלופות תקניות : שְׁבִילָה
להרחבה
חלופות תקניות : שבילה
להרחבה
העתק
העתק
כללי (תרפ"א, 1921)
אַרְכֻּבָּה* ארכובה* השפופרת הכפופה באמצע
* במילון המקורי כתוב: אַרְכּוּבָה
העתק
כללי (תרפ"א, 1921)
תֶּקַע וְשֶׁקַע תקע ושקע שני הקצוות של שתי השפופרות, שהאחת נכנסת לתוך השניה.
העתק
העתק
כללי (תרפ"א, 1921)
כּוּךְ כוך החדר הקטן, שחופרים תחת האדמה לבדוק אם הכל כסדר.
העתק
דלג למונחים