פנקסנות [חשבונאות] (תש"ה)

סינון
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
נִתַּח* ניתח*
* במילון המקורי כתוב: נַתֵּחַ
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
חֶשְׁבּוֹנוֹת פָּסִיבִיִּים* חשבונות פסיביים*
* במילון המקורי כתוב: חֶשְׁבּוֹנוֹת פַּסִּיבִיִּים
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
עָתַד* עתד*
* במילון המקורי כתוב: עָתוֹד
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
שִׁקַּע* שיקע*
* במילון המקורי כתוב: שַׁקֵּעַ
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
המונח המעודכן: רוֹאֵה חֶשְׁבּוֹן (המונח המעודכן באנגלית: accountant).
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
המונח המעודכן: רוֹאֵה חֶשְׁבּוֹן מֻסְמָךְ. המונח המעודכן באנגלית: licensed accountant.
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
בִּקֵּר חֶשְׁבּוֹנוֹת* ביקר חשבונות*, בָּדַק חֶשְׁבּוֹנוֹת* בדק חשבונות*, בָּחַן חֶשְׁבּוֹנוֹת* בחן חשבונות*
* במילון המקורי כתוב: בַּקֵּר חֶשְׁבּוֹנוֹת
* במילון המקורי כתוב: בָּדוֹק חֶשְׁבּוֹנוֹת
* במילון המקורי כתוב: בָּחוֹן חֶשְׁבּוֹנוֹת
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
סִמֵּן* סימן*
* במילון המקורי כתוב: סַמֵּן
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
נִקֵּד* ניקד*, סִמֵּן* סימן*
* במילון המקורי כתוב: נַקֵּד
* במילון המקורי כתוב: סַמֵּן
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
הִשְׁוָה* השווה* בקריאה
* במילון המקורי כתוב: הַשְׁוֵה
דלג למונחים