פנקסנות [חשבונאות] (תש"ה)

סינון
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
עָשָׂה מַאֲזָן* עשה מאזן*, עָרַךְ מַאֲזָן* ערך מאזן*
* במילון המקורי כתוב: עָשׂה מַאֲזָן
* במילון המקורי כתוב: עָרוֹךְ מַאֲזָן
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
הוֹצִיא* הוציא*
* במילון המקורי כתוב: הוֹצֵא
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
הִפְחִית* הפחית*, הִפְחִית עֵרֶךְ* הפחית ערך*
* במילון המקורי כתוב: הַפְחֵת
* במילון המקורי כתוב: הַפְחֵת עֵרֶךְ
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
הַפְחָתָה הפחתה התמעטות ערך הבאה מחמת התישנות או בלוי
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
מִשְׁמֵשׁ מַחְסָן* משמש מחסן*, מִשְׁמֵשׁ מַחְסָן סְחוֹרוֹת* משמש מחסן סחורות*
* במילון המקורי כתוב: מַשְׁמֵשׁ מַחְסָן
* במילון המקורי כתוב: מַשְׁמֵשׁ מַחְסָן סְחוֹרוֹת
העתק
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
כְּתַב מִשְׁמוּשׁ* כתב משמוש*
* במילון המקורי כתוב: כְּתָב מִשְׁמוּשׁ
העתק
העתק
חלופות תקניות : הוֹצָאָה מֵרֹאשׁ
להרחבה
חלופות תקניות : הוצאה מראש
להרחבה
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
השם מוניטין משמש בזכר יחיד ובזכר רבים.
העתק
דלג למונחים