פנקסנות [חשבונאות] (תש"ה)

סינון
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
פִּנְקְסָן* פנקסן*, מְנַהֵל פִּנְקָסִים מנהל פנקסים
* במילון המקורי כתוב: פִּנְקָסָן
הערת המזכירות המדעית: המונח המשמש היום הוא מְנַהֵל חֶשְׁבּוֹנוֹת.
העתק
העתק
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
רָשַׁם בַּפִּנְקָס* רשם בפנקס*
* במילון המקורי כתוב: רָשׁוֹם בַּפִּנְקָס
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
חִיֵּב* חייב*
* במילון המקורי כתוב: חַיֵּב
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
זִכָּה* זיכה*
* במילון המקורי כתוב: זַכֵּה
העתק
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
חֶשְׁבּוֹן נֶגְדִּי חשבון נגדי החשבון המחויב לעומת המזוכה והמזוכה לעומת המחויב
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
זָקַף* זקף* לחשבונו של פלוני, לחובתו או לזכותו
* במילון המקורי כתוב: זָקוֹף
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
מִסְמָךְ מסמך תעודה המצורפת למזקף או לשובר, כגון: חשבון, קבלה, פקודת העברה וכו'
העתק
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
מִיֵּן* מיין*
* במילון המקורי כתוב: מַיֵּן
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
אִזֵּן* איזן*, אִזֵּן חֶשְׁבּוֹן* איזן חשבון*
* במילון המקורי כתוב: אַזֵּן
* במילון המקורי כתוב: אַזֵּן חֶשְׁבּוֹן
העתק
העתק
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
קַו מִלּוּא קו מילוא בצדו החלק של החשבון, בצד החובה או בצד הזכות
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
יוֹמָן אָמֵרִיקָנִי* יומן אמריקני* יומן וספר ראשי מאוחדים
* במילון המקורי כתוב: יוֹמָן אֲמֵרִיקָנִי
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
פִּנְקַס טְיוּטָה* פנקס טיוטה*
* במילון המקורי כתוב: פִּנְקַס טִיּוּטָה
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
עִמֵּד* עימד*, מִסְפֵּר עַמּוּדִים* מספר עמודים*
* במילון המקורי כתוב: עַמֵּד
* במילון המקורי כתוב: מַסְפֵּר עַמּוּדִים
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
דִּפֵּף* דיפף*, מִסְפֵּר דַּפִּים* מספר דפים*
* במילון המקורי כתוב: דַפֵּף
* במילון המקורי כתוב: מַסְפֵּר דַּפִּים
העתק
העתק
העתק
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
הֶעֱבִיר* העביר* סכום מחשבון לחשבון
* במילון המקורי כתוב: הַעֲבֵר

to transfer to transfer an amount from one account to another
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
בָּא* בא*, נִמְצָא* נמצא* בחשבון או מאזן בסכום כזה וכזה
* במילון המקורי כתוב: בּוֹא
* במילון המקורי כתוב: הִמָּצֵא
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
סָתַר* סתר*
* במילון המקורי כתוב: סָתוֹר
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
מָחַק בְּקַו* מחק בקו*, הֶעֱבִיר קַו עַל* העביר קו על*
* במילון המקורי כתוב: מָחוֹק בְּקַו
* במילון המקורי כתוב: הַעֲבֵר קַו עַל
דלג למונחים