סוציולוגיה (תשע"ו)

סינון
העתק
סוציולוגיה (תשע"ו, 2015)
מִשְׁטַר אֲרָעִיּוּת משטר ארעיות שיטת ארגון גמישה המשתנה לפי הנסיבות והצרכים
העתק
סוציולוגיה (תשע"ו, 2015)
הֶחְלֵטִיּוּת החלטיות אופן הצגת הדברים

assertiveness assertiveness manner of presentation
העתק
סוציולוגיה (תשע"ו, 2015)
צֶבֶר צבר דברים שהצטברו
העתק
סוציולוגיה (תשע"ו, 2015)
מַרְחִיבֵי גְּבוּלוֹת מרחיבי גבולות נציגי ארגון הדואגים ליחסים בין הארגון ובין הסביבה
העתק
סוציולוגיה (תשע"ו, 2015)
הֲלִימָה הלימה התאמה בין הארגון ובין הסביבה
העתק
סוציולוגיה (תשע"ו, 2015)
אֶסְטְרָטֶגְיַת צֵרוּף אסטרטגיית צירוף דרך פעולה שבה ההנהלה מצרפת אליה גורמים מתנגדים, כגון חברי ועד, ובכך להביאם להסרת ההתנגדות
העתק
העתק
סוציולוגיה (תשע"ו, 2015)
פְּחִיסָה אִרְגּוּנִית פחיסה ארגונית הסרת דרגים ניהוליים בארגון

delayering delayering in organizations
העתק
העתק
סוציולוגיה (תשע"ו, 2015)
סִכְסוּךְ חֲלֻקָּתִי סכסוך חלוקתי סכסוך על חלוקה של משאב מסוים בין גורמים מתחרים
העתק
העתק
סוציולוגיה (תשע"ו, 2015)

domain domain organizational
העתק
סוציולוגיה (תשע"ו, 2015)
המונח המעודכן: הֶחְסֵם
העתק
סוציולוגיה (תשע"ו, 2015)

equipment equipment all the tools in a plant
העתק
העתק
סוציולוגיה (תשע"ו, 2015)
הַמְסָדָה המסדה תהליך שבו מנהלים מנסחים ומעלים על הכתב את מטרות הארגון, את משימותיו, את נהליו וכדומה, וכן את תפקידי היחידות בארגון, את מטלות העובדים ואת תחומי הסמכות והאחריות של גורמים בארגון
העתק
סוציולוגיה (תשע"ו, 2015)
שְׁלַב הַמְסָדָה שלב המסדה שלב במחזור החיים של ארגון; ע"ע המסדה
העתק
סוציולוגיה (תשע"ו, 2015)

generic generic in organizations
העתק
סוציולוגיה (תשע"ו, 2015)
המונח הוחזר לדיון נוסף.
העתק
סוציולוגיה (תשע"ו, 2015)
מוֹעֲצוֹת מְנַהֲלִים שְׁלוּבוֹת מועצות מנהלים שלובות 'מועצות מנהלים שלובות' נוצרות כאשר נושא תפקיד או נציג ארגון משמש חבר בכמה מועצות מנהלים בעת ובעונה אחת
העתק
העתק
סוציולוגיה (תשע"ו, 2015)
מִגְרַעַת הֶחָדָשׁ מגרעת החדש המגרעת של ארגון חדש בעצם היותו חדש
העתק
סוציולוגיה (תשע"ו, 2015)
חָבֵר חבר בארגון
העתק
סוציולוגיה (תשע"ו, 2015)
מִזּוּג מיזוג של ארגונים
העתק
סוציולוגיה (תשע"ו, 2015)
מוֹנוֹפּוֹל מונופול ברבים: מונופולים
העתק
סוציולוגיה (תשע"ו, 2015)
בְּחִירָה מֵיטָבִית בחירה מיטבית בקבלת החלטות; השוו 'בחירה סבירה'
העתק
סוציולוגיה (תשע"ו, 2015)
שָׂדֶה אִרְגּוּנִי שדה ארגוני מכלול הגורמים שהארגון פועל בתוכם
העתק
סוציולוגיה (תשע"ו, 2015)
הוֹרוּת הורות ביחסים בין ארגונים

parenting parenting n.; relationship between organizations
העתק
העתק
סוציולוגיה (תשע"ו, 2015)
מִתְאָר מתאר כגון של ארגון, של שוק
דְּיוֹקָן דיוקן של עובד
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
דלג למונחים