סוציולוגיה (תשע"ו)

סינון
העתק
סוציולוגיה (תשע"ו, 2015)
שַׂחְקָן שחקן בתאוריה דרמטורגית

actor actor dramaturgical theory
העתק
סוציולוגיה (תשע"ו, 2015)
עדכון: גם אַל-מִשְׁטְרָנוּת
העתק
סוציולוגיה (תשע"ו, 2015)
מַרְאִית מראית בפנומנולוגיה
העתק
העתק
סוציולוגיה (תשע"ו, 2015)
קִסְמָה קסמה כָּרִיזְמָה
העתק
סוציולוגיה (תשע"ו, 2015)
הַסְחָרָה הסחרה הפיכת רעיון או אדם למעין סחורה
העתק
העתק
העתק
סוציולוגיה (תשע"ו, 2015)
המונח המעודכן: כָּרְחָנוּת
העתק
מונחים נוספים באותה המשמעות: אֵלִיטָה (לועזי)
להרחבה
מונחים נוספים באותה המשמעות: אליטה (לועזי)
להרחבה
העתק
מונחים נוספים באותה המשמעות: אֵלִיטִיזְם (לועזי)
להרחבה
מונחים נוספים באותה המשמעות: אליטיזם (לועזי)
להרחבה
העתק
סוציולוגיה (תשע"ו, 2015)
שִׁחְרוּר שחרור כגון מהגבלות המוטלות על מיעוט או מעבדות
העתק
העתק
העתק
סוציולוגיה (תשע"ז, 2017)
יְסוֹדָנוּת יסודנות דתיות שמרנית קיצונית, פונדמנטליזם
העתק
סוציולוגיה (תשע"ו, 2015)
חֶבְרָה קְהִלָּתִית חברה קהילתית בניגוד לחֶבְרָה הֶסְדֵּרִית
העתק
סוציולוגיה (תשע"ו, 2015)
חֶבְרָה הֶסְדֵּרִית חברה הסדרית בניגוד לחֶבְרָה קְהִלָּתִית
העתק
חלופות תקניות : מֶחְוָה
מונחים נוספים באותה המשמעות: גֶ'סְטָה (לועזי)
להרחבה
חלופות תקניות : מחווה
מונחים נוספים באותה המשמעות: ג'סטה (לועזי)
להרחבה
העתק
העתק
העתק
מונחים נוספים באותה המשמעות: אִינְפוֹרְמַצְיָה (לועזי)
להרחבה
מונחים נוספים באותה המשמעות: אינפורמציה (לועזי)
להרחבה
העתק
מונחים נוספים באותה המשמעות: אוֹרְיֶנְטַצְיָה (לועזי)
להרחבה
מונחים נוספים באותה המשמעות: אוריינטציה (לועזי)
להרחבה
העתק
סוציולוגיה (תשע"ו, 2015)
אַב-דֶּגֶם אב-דגם פָּרָדִיגְמָה, מערכת הנחות תאורטיות ומתודולוגיות
העתק
סוציולוגיה (תשע"ו, 2015)
יִשּׂוּם יישום של עומדה תאורטית
העתק
העתק
סוציולוגיה (תשע"ו, 2015)
בְּעָיָתִיּוּת בעייתיות על פי גישה תאורטית

problematic problematic n.; acc. to a theoretical approach
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
סוציולוגיה (תשע"ו, 2015)
מוֹסָד כּוֹלְלָנִי מוסד כוללני מוסד השולט בכלל ההתנהגויות של בני האדם המצויים בו; על פי גופמן
העתק
סוציולוגיה (תשע"ו, 2015)
מַעֲבָר מעבר כגון משלב לשלב, ממצב למצב
העתק
העתק
העתק
סוציולוגיה (תשע"ו, 2015)
רְצוֹנָאוּת רצונאות שיטה שלפיה מסבירים התנהגויות מתוך הנחה שאנשים פועלים לפי רצונם
דלג למונחים