סוציולוגיה (תשע"ו)

סינון
העתק
סוציולוגיה (תשע"ז, 2017)
יְסוֹדָנוּת יסודנות דתיות שמרנית קיצונית, פונדמנטליזם
העתק
סוציולוגיה (תשע"ו, 2015)
שַׂחְקָן שחקן בתאוריה דרמטורגית

actor actor dramaturgical theory
העתק
סוציולוגיה (תשע"ו, 2015)
מַרְאִית מראית בפנומנולוגיה
העתק
העתק
סוציולוגיה (תשע"ו, 2015)
קִסְמָה קסמה כָּרִיזְמָה
העתק
סוציולוגיה (תשע"ו, 2015)
הַסְחָרָה הסחרה הפיכת רעיון או אדם למעין סחורה
העתק
העתק
סוציולוגיה (תשע"ו, 2015)
מָטֶרְיָאלִיזְם דִּיאָלֶקְטִי* מטריאליזם דיאלקטי*
* במילון המקורי כתוב: מָטֶרְיָלִיזְם דִּיאָלֶקְטִי
העתק
מונחים נוספים באותה המשמעות: אֵלִיטָה (לועזי)
להרחבה
העתק
מונחים נוספים באותה המשמעות: אֵלִיטִיזְם (לועזי)
להרחבה
העתק
סוציולוגיה (תשע"ו, 2015)
שִׁחְרוּר שחרור כגון מהגבלות המוטלות על מיעוט או מעבדות
העתק
העתק
העתק
סוציולוגיה (תשע"ו, 2015)
חֶבְרָה קְהִלָּתִית חברה קהילתית בניגוד לחֶבְרָה הֶסְדֵּרִית
העתק
סוציולוגיה (תשע"ו, 2015)
חֶבְרָה הֶסְדֵּרִית חברה הסדרית בניגוד לחֶבְרָה קְהִלָּתִית
העתק
חלופות תקניות : מֶחְוָה
מונחים נוספים באותה המשמעות: גֶ'סְטָה (לועזי)
להרחבה
העתק
העתק
העתק
מונחים נוספים באותה המשמעות: אִינְפוֹרְמַצְיָה (לועזי)
להרחבה
העתק
חלופות תקניות : הִתְמַצְּאוּת
מונחים נוספים באותה המשמעות: אוֹרְיֶנְטַצְיָה (לועזי)
להרחבה
העתק
סוציולוגיה (תשע"ו, 2015)
אַב-דֶּגֶם אב-דגם פָּרָדִיגְמָה, מערכת הנחות תאורטיות ומתודולוגיות
העתק
סוציולוגיה (תשע"ו, 2015)
יִשּׂוּם יישום של עומדה תאורטית
העתק
העתק
סוציולוגיה (תשע"ו, 2015)
בְּעָיָתִיּוּת בעייתיות על פי גישה תאורטית

problematic problematic n.; acc. to a theoretical approach
העתק
העתק
העתק
העתק
סוציולוגיה (תשע"ו, 2015)
דַּרְוִינִיזְם חֶבְרָתִי* דרוויניזם חברתי*
* במילון המקורי כתוב: דַרְוִינִיזְם חֶבְרָתִי
העתק
סוציולוגיה (תשע"ו, 2015)
עִצּוּב חֶבְרָתִי מֵחָדָשׁ* עיצוב חברתי מחדש*
* במילון המקורי כתוב: עִצּוּב חֶבְרָתִי מֵחָדָש
העתק
העתק
סוציולוגיה (תשע"ו, 2015)
מוֹסָד כּוֹלְלָנִי מוסד כוללני מוסד השולט בכלל ההתנהגויות של בני האדם המצויים בו; על פי גופמן
העתק
סוציולוגיה (תשע"ו, 2015)
מַעֲבָר מעבר כגון משלב לשלב, ממצב למצב
העתק
העתק
העתק
סוציולוגיה (תשע"ו, 2015)
רְצוֹנָאוּת רצונאות שיטה שלפיה מסבירים התנהגויות מתוך הנחה שאנשים פועלים לפי רצונם
דלג למונחים